Yrittäjyyteen uskova monien mahdollisuuksien kaupunki

0

 

Kannuksen kaupungin vahvuuksia ovat hyvät kulkuyhteydet ja moni-
puolinen elinkeinorakenne.

– Kaupungin hyvän sijainnin vuoksi meillä on voimakas kuljetusala,
jolla toimii lähes kymmenen prosenttia paikkakunnan yrityksistä. Myös
maatalous on elinvoimaista, sillä Kannuksessa sijaitsevat tilakoolla mitattuna Keski-Pohjanmaan suurimmat tilat, kertoo kaupunginjohtaja
Terttu Korte.

 

Kannukseen on rakennettu koulutusta sekä tutkimustoimintaa maa- ja
metsätalouden ympärille. Kaupungissa sijaitsevat esimerkiksi Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston sekä Metsäntutkimuslaitos Metlan yksiköt.

– Maaseutuopiston yhteydessä toimii myös Suomen ainoa ja suo-
sittu kennellukio, jonne opiskelijoita tulee ympäri Suomea. Kennel-
toiminta on tulevaisuuden ala, jonka ympärille syntyy yrittäjyyttä yhä
enemmän.

Kannuksen kaupungilla on pitkät perinteet yrittäjyydessä. 1700-lu-
vulta asti on Kannuksessa poltettu tervaa ja viety sitä maailmalle. 1800- luvun lopussa käynnistyi teollistuminen, jonka myötä alkoi paikkakunnalla mylly- ja sahatoiminta.

– Hyvänä esimerkkinä teollistumisesta ovat tänäkin päivänä suuret
työnantajat Pouttu ja Eskopuu, jotka ovat perustettu 1900-luvun alku-
puolella, kertoo Korte.

Yrittäjyyden vahvoista perinteistä kertoo myös Kannuksen Yrittäjät
ry, joka juhli 60-vuotispäiväänsä vuonna 2006.

Työpaikkaomavaraisuusaste lähes sata prosenttia

Vuonna 2006 Kannuksen kaupunki täytti 20 vuotta. Juhlavuoden kun-
niaksi se otti käyttöönsä uuden sloganin: ”Juuret elämälle”.

– Slogan kertoo, kuinka Kannuksessa on helppoa asua, asioida ja
työllistyä. Työpaikkaomavaraisuusaste on lähes sata prosenttia. Muu-
toinkin työttömyys on valtakunnallisesti alle keskitason ja Keski-Poh-
janmaan pienimpiä, kehaisee kaupunginjohtaja.

Tulevaisuuden haasteita kaupungilla on useita.

– Lisääntyvä yrittäjyys näkyy vapaiden toimitilojen puutteena, vaik-
kakin kaupungilla on kaavoitettua tonttimaata. Työpaikat lisäävät myös tarvetta päivähoitopaikoissa. Uusi kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo muutoksia, joista huolimatta lähipalvelut säilytetään omassa kunnassa, lähellä asukasta. Uudistuksia tehdään etenkin hoivapalveluissa, joita tullaan lisäämään yksityisen palveluntuotannon avulla, sanoo Korte.

Kannuksessa syntyvyys ylittää kuolleisuuden ja ikärakenne on suh-
teellisen terve. Vuosittain kaupunkiin syntyy noin 70 uutta asukasta. Muiden pienten kaupunkien tavoin myös Kannuksen väkiluku pienenee, ja se asettaakin haasteita etenkin kaupallisten palveluiden säilyttämiselle.

Kannus
• asukkaita 5 892
• työttömyysaste 5,1 % (toukokuu 2007)
• suurimmat työnantajat Pouttu Oy, Kannustalo Oy, Eskopuu Oy,
Kuljetusliike R. Mäkelä Oy, kaupunki

 

Kannuksen kaupunki

Osoite
Asematie 1 (PL 42),
69101 Kannus

puh.
06 874 5111

fax
06 873 191

email
kannus.kaupunki@kannus.fi

www.kannus.fi

Share.