Vedentekijä katsoo itään

0

WaterGroup-logo_090407Porilainen Water Group Ltd Oy toimittaa vesiteknologiaa ja alan hankeosaamista IVY-maiden markkinoille – erityisesti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan – sekä lisäksi Turkkiin. Ripeä kasvu pohjaa onnistuneisiin hankkeisiin ja toimitusjohtaja Seppo Mäkisen lujiin henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin, jotka pisimmillään yltävät yli 20 vuoden taakse.

Kahden miehen yrityksenä runsaat kymmenen vuotta sitten alkanut Water Group on kasvattanut liikevaihtonsa tänä vuonna jo yli kymmenen miljoonan euron.

Uusia markkinoita etsiessään moni yritys katsoo kauas Kiinaan ja Intiaan. Mäkinen näkee Water Groupin markkinoilla luonnollisen kasvusuunnan Venäjän lisäksi muissa IVY-maissa (Azerbaidzan, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan…). Vaikka kaikilla on yhteistä historiaa, poikkeavat entisen Neuvostoliiton maat toimintatavoiltaan selvästi toisistaan ja ne vaativat kukin oman tuntijansa.

– Paikallisia partnereita on oltava, ilman heitä toiminta ei onnistuisi, korostaa Mäkinen.

Kotimaassa alan markkinat ovat pienet, mutta myös täällä on tarkoitus aktivoitua ja osallistua sopiviin teollisuuden tarjousprojekteihin.

Water Groupilla on käynnissä laajennushankkeita sekä Suomessa että Venäjällä. Suomessa rakennetaan tiloja laitteiden kokoonpanolle ja varastoinnille. Venäjällä Moskovan lähelle nousee tuotantolaitos, jossa niin ikään tullaan tekemään laitteiden kokoonpanoa ja varastoidaan vesikemikaaleja IVY-maihin suuntautuville markkinoille. Toimintaa pyörittämään on perusteilla venäläinen tytäryhtiö Water Group Russia Ltd.

Tytäryhtiö tarvittiin markkinoiden takia, Mäkinen kertoo. Kun osa asiakkaista toimii mieluiten ulkomaisen kumppanin kanssa, löytyy myös monia, joille on tärkeää ostaa palvelut venäläiseltä yritykseltä.

Vankka, hyvä maine

Water Groupin liikevaihdosta 99 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta, erityisesti Venäjältä. Maine on niin vankka, että se on taannut toiminnan kasvun lähes ilman markkinointia.

Mäkisen verkostot Venäjällä juontavat jo vuosikymmenien takaa 1990- taitteesta, jolloin hän oli käynnistämässä silloisen Rauma-Repola Oy:n vesiliiketoimintaa.

Hyvien henkilösuhteiden merkitys liiketoiminnassa on Mäkisen mukaan suuri, vaikka isot yritykset mielellään uskovatkin firman nimen ja logon voimaan.

Verkostojen avulla Venäjältä on löytynyt oiva paikallinen partneri, jonka kanssa liiketoimintaa on kehitetty yhdessä IVY-alueella.

– Teemme puhdasta vettä teollisuuden käyttöön, kuvaa Mäkinen. Erilaisiin teollisiin prosesseihin tarvittavan puhtaan veden lisäksi toimintaan kuuluu prosessivesien jälkikäsittely ja uusimpana savukaasujen käsittely. Kaikkiin näihin liittyy after sales –tuki.

Räätälöityjä ratkaisuja

Yhtiö tarjoaa täysin räätälöityjä kokonaisratkaisuja vettä tarvitsevalle teollisuudelle, varsinkin teräs- ja energiateollisuudelle sekä prosessiteollisuudelle. Teollisuuslaitokset tarvitsevat prosessiensa eri vaiheisiin prosessivesiä, joiden puhtausaste riippuu kulloinkin kyseessä olevasta teollisuuden tuotantoprosessista. Jokaisella laitoksella on omat vaatimuksensa tarvittavien prosessivesiensä laadun ja määrän suhteen.

– Ei ole kahta samanlaista laitosta eikä ole olemassa mitään kokonaisuuden kannalta standardiratkaisua, ainoastaan yksittäisten osaprosessien standardituotteita, joita pyritään hyödyntämään niin laajalti kuin mahdollista kokonaisratkaisun luomisessa. Periaatteessa kaikki toimitettavat laitokset ovat räätälöityjä, sanoo Mäkinen.

Water Group suunnittelee ja huolehtii projektijohtamisesta. Tarvittavat laitteet ja materiaalit hankitaan lähes poikkeuksitta Suomesta, muualta Euroopasta tai Yhdysvalloista. Asiakas vastaa rakentamisesta ja asennuksista projektin toteuttajan valvonnassa.

Kasvava toimiala

Yrityksen toiminta sivuaa kaiken aikaa kasvavaa ympäristöteknologista toimialaa. Puhdas vesi on teollisuudelle käyttöhyödyke, mutta sen jälkikäsittely ja kierrätys takaisin prosessiin säästää vesivaroja ja energiaa.

– Puhdas vesi vähenee ja yhä useammin sitä pitää kierrättää, kertoo Mäkinen.

Ympäristötietoisuus ja lainsäädäntö ovat edenneet myös IVY-maissa. Venäjällä uusi, tiukka lainsäädäntö vaatii, ettei laitoksista saa päästää ulos mitään nestemäisiä jätteitä, jotka olisivat vaaraksi ympäristölle.

Savukaasujen puhdistus otettiin uutena alueena yrityksen tuotevalikoimaan vasta kolmisen vuotta sitten. Ensimmäinen projekti terästeollisuudessa Valko-Venäjällä on edennyt siihen vaiheeseen, että laitetoimitukset ovat loppuvaiheessa ja Mäkinen odottaa niiden olevan toiminnassa vuoden loppuun mennessä.

Water Groupin palveluksessa on Suomessa 12 toimihenkilöä ja 2-4 henkilöä laitteiden kokoonpanossa ja varastossa. Ukrainassa työskentelee neljä vakituista henkilöä ja kymmeniä projekteihin osallistuvia suunnittelijoita. Toiminnan kasvaessa haussa on paraikaa myös lisää projektien vetäjiä.

Yhteystiedot

Water Group Ltd Oy

Osoite
Eteläkauppatori 4 A
FI 28100 PORI
puh.
+358 2 550 1700
fax
+358 2 633 1777
email
watergroup@watergroup.net
www.watergroup.net

Kartta

 

Share.