Tukea ja rahoitusta yrityksille ELY-keskuksesta

0

ELY-keskuksen yrityskehityspalvelut ovat helposti lähestyttäviä, vakuuttaa asiantuntija Petri Saravesi. Sanojensa perusteeksi hän kertoo uusia asiakkaita tulevan joka kuukausi. Yritykset voivat hyödyntää rahoituspalveluita yrityksen eri kehitysvaiheissa.

– Kasvavissa yrityksissä avustusta voi saada esimerkiksi tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tai merkittäviin kone- ja laiteinvestointeihin. Kyseessä on useimmiten merkittävä ja pitkäkestoinen hanke. Pienelle aloittavalle yritykselle avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen ja alkuvaiheen kehittämistoimenpiteisiin, Petri Saravesi selvittää.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraista ja tilanne arvioidaan hankekohtaisesti. Hankkeella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen.

Lisäksi yrityksen ja hankkeen  rahoituksen tulee olla kunnossa, yrityksen talouden terveellä pohjalla. Hankkeen pitää olla myös yritykselle merkittävä ja se ei saa vääristää kilpailua. Lisäksi tuen saamisen edellytyksenä on, että hakemus tehdään ennen kuin kustannuksia syntyy.

Petri Saravesi neuvoo yrittäjiä olemaan yhteyksissä myös seudullisiin yrityspalveluihin, jotka tuntevat hyvin ELY-keskuksen palveluiden ohella myös Tekesin ja Finnveran palvelut. Hyvää lisätietoa löytyy myös www.yrityssuomi.fi –portaalista.

pp-ely-tuomikoskiTyökaluja ELY-keskuksen osaamispalveluista

ELY-keskuksella on tarjolla koko joukko työkaluja, jotka on rakennettu auttamaan yrittäjiä erilaisissa tilanteissa. Laajasta valikoimasta löytyy apua alkaville, rekrytoiville, kasvaville, irtisanoville ja toimintansa lopettaville yrityksille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osaamis- ja sivistyspalveluiden ryhmäpäällikkö Mari Tuomikoski kertoo erityisesti tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden olevan yrittäjien suosiossa. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla yrittäjä voi esimerkiksi kehittää yrityksensä liiketoimintasuunnitelmaa ja vauhdittaa siten yrityksen kasvua.

– Asiantuntijapalvelut ovat Työ- ja elinkeinoministeriön valmiiksi sertifioimia palveluita, jotka ovat saatavilla valtakunnallisesti kaikista ELY-keskuksista, hän toteaa.

ELY-keskus järjestää myös pitkäkestoisia koulutuksia, joissa kohderyhmänä voi olla  yritysten toimitusjohtajat, avainhenkilöt tai kasvuyritykset.

– Vuosittain ELY-keskus hankkii noin 2-3 valmennusohjelmaa, joihin sisältyy yhteisten lähipäivien lisäksi aina yrityskohtaista konsultointia. Kyseiset ohjelmat ovat erittäin suosittuja., Mari Tuomikoski mainitsee.

Yritysten työssäolevan henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnetään usein ns. TäsmäKoulutuksia. TäsmäKoulutuksissa koulutuksen sisältö räätälöidään aina yrityskohtaisesti työnantajan sisältötoiveiden mukaan. Koulutusten kestot vaihtelevat, mutta usein koulutuksen kesto on noin 3-6 kuukautta.

Useat yritykset ovat hyödyntäneet tänä vuonna myös  ELY-keskuksen RekryKoulutusta uusien työntekijöiden kouluttamisessa. Lyhyelläkin koulutuksella voidaan saada opiskelijan ammattitaito tasolle, jolloin työllistyminen on mahdollista.

Yritysten asiantuntijoiksi ja kouluttajiksi ELY-keskus hankkii laadukkaimmat yhteistyökumppanit. ELY-keskus osallistuu koulutusten hankintahintaan, joten yrityksen maksuosuudet pysyvät kohtuullisina.

– Kouluttautumisen hyödyt voivat kuitenkin olla suuret. Työpaikan säilyttäminen ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen voi olla juuri koulutuksen ansiota, Mari Tuomikoski muistuttaa.

KV-Foorumista potkua kansainvälistymiseen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa toteutettava KV-Foorumi -projekti tarjoaa yrityksille ja yritysverkostoille tietoa TEM-konsernin rahoitus- ja palvelutarjonnasta mm. ELY-keskuksen ja Tekesin rahoitustuotteista sekä muista TEM:in palvelutuotteista kuten Match Making-matkoista, vientirengastoiminnasta sekä messu- ja näyttelymatkoista.

Lisäksi KV-Foorumi-projekti tarjoaa yrityksille tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista eri markkina-alueilla sekä toimialoilla. Hankkeeseen kuuluu muun muassa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tiedottamista, yrityskäyntejä ja verkostoitumismatkoja maailmalle. Yhteistyö ja verkottuminen yrityksiä palvelevien muiden organisaatioiden kanssa kuuluu myös oleellisesti KV-Foorumin toimintaan.

KV-Foorumin projektipäällikkö Merja Louet kertoo yritysten jo lyhyessä ajassa löytäneen palvelut. Eikä ihme: KV-Foorumi tiedottaa ja verkostoituu aktiivisesti ja hakee kontakteja yrityksiin. Talostamme löytyy ELYn, Tekesin ja Keksintösäätiön rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaamme myös yhteistyökumppaneidemme palvelujen piiriin.

KV-Foorumi kokoaa ja julkaisee myös kuukausitiedotetta kansainvälistymiseen liittyvistä tilaisuuksista, tapahtumista sekä näyttelyistä. Kansainvälistymisestä kiinnostunut pk-yritykset voivat ilmoittautua KV-Foorumin sähköpostilistalle, tällöin yritykset saavat kuukausittain ajankohtaista tietoa muun muassa tapahtumista ja muuta päivitettyä kansainvälistymiseen liittyvää tietoa.

Järjestämme kuukausittain markkina-aluekohtaisia seminaaripäiviä. Jokaisessa seminaarissa on yritysesittelyjä joten kuulijat saavat käytännönläheistä tietoa ko. markkina-alueella jo toimivilta yrittäjiltä, kertoo Merja Louet KV-Foorumista.

Järjestämme myös Match Making- ja Fact Finding-matkoja pk-yrityksille ja tiedotamme vientirengashankkeista. Näihin yhteisvientihankkeisiin on mahdollista saada myös kansainvälistymistukea.<

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Osoite
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

puh.
020 636 0020

email
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

pp-ely2

Kartta

Share.