Tavoitteena aina asiakkaan etu

0

Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy on tyypillinen pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva alan toimisto. Yrityksen kaksi asianajajaa ja yksi varatuomari tarjoavat lakialan palveluja laidasta laitaan. Useimmiten hoidettavana on jokin yksityisoikeuden asia, mutta myös rikosasioita hoidetaan.

 

– Pääasiassa teemme töitä perhe-, työ- ja sopimusoikeuden ja yritysjuridiikan parissa. Tänä päivänä tyypillisiä asioita ovat erilaiset yritysjärjestelyihin liittyvät asiat, kiinteistö- ja asuntokauppariidat, työsuhderiidat ja julkiseen sektoriin liityvät asiat, täsmentää asianajaja ja yrityksen toinen pääosakas Antti Vainio.

Toimistolla on pitkä kokemus alalta. Yrityksen juuret ulottuvat 1930- ja 1940-lukujen taitteeseen, josta lähtien se on toiminut keskeytyksettä. Asiakkaina ovat pääasiassa kunnat, kuntayhtymät, yritykset ja yksityishenkilöt eri puolilla maata.

– Seutukunnassa pitkään toimineena toimistona meillä on laaja kontaktipinta eri yhteistyötahoille. Vaikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella asianajajien erikoistuminen eri tehtäviin onkin vaikeaa, olemme pyrkineet pitämään joitakin oikeudenaloja erityisen vahvasti hallussa, kuten sopimus-, yhtiö- ja työoikeuteen liittyviä asioita, Vainio toteaa.

Asiantuntija ja neuvonantaja

Antti Vainio neuvoo kääntymään lakimiehen puoleen aina sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole ihan varmaa, miten sopimus pitää tehdä ja mitä siitä seuraa, jos teen sen niin tai näin.

– Kun sopimusta vielä tehdään, asiat on aina helpompi laittaa raiteilleen kuin siinä vaiheessa, jossa välit ovat jo poikki ja sopimus ei toimi kuten oletettiin, hän korostaa.

Kaikissa toimeksiannoissa Asianajotoimisto Moisander & Vainion periaatteena on hyvä ja asiakaslähtöinen palvelu. Keskeinen velvoite on myös lojaalisuus asiakasta kohtaan. Asianajajan tehtävänä on niin oikeudenkäynnissä kuin sen ulkopuolellakin toimia asiakkaan neuvonantajana ja asiantuntijana, joka katsoo asioita ulkopuolisen silmin kuitenkin niin, että tavoitteenaan on aina asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvä loppuratkaisu.

– On hyvä tietää, että asianajaja vastaa antamistaan neuvoista ja ohjeista. Jos neuvo on ollut asiakkaalle epäedullinen, on asianajajalla sitä varten pakollinen vakuutusturva, josta mahdollinen vahinko korvataan. Vastaavaa ei juuri muilla ammatinharjoittajilla ole, Vainio muistuttaa.

Asianajajan työ on haastavaa. Ei vähiten siksi, että oikeuskäytäntö ja lainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti. Ajan tasalla pysyäkseen asianajajalla on velvollisuus kouluttautua vähintään kolmen päivän ajan joka vuosi.

– Lisäksi koko ala on muuttumassa. Mitään kovin suurta muutosta ei tapahtunut 1950-luvulta 1990-luvulle. Sen jälkeen ja etenkin 2000-luku on ollut täynnä muutoksia. Erilaiset kihlakunta- ja käräjäoikeusuudistukset keskittävät palveluja maakuntakeskuksiin. Niiden ulkopuolella on haaste jatkossa tarjota palveluja edelleen kaikille asiakkaille, Antti Vainio toteaa.

 

Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy

Osoite
Olavinkatu 31, 2. krs
57130 Savonlinna

puh.
015 578 70

fax
015 578 710

email
etunimi.sukunimi@moisandervainio.com

www.moisandervainio.com

Share.