Sahanpurusta erikoistuotteita

0

 

Kaustislainen Finnmehl valmistaa ainoana yrityksenä Pohjoismaissa
sahausjätteestä täyteainetta vaneriliiman valmistukseen ja erikois-
tuotetta veripigmentin suodatukseen. Yrityksen vuosituotanto on yli
kolme miljoonaa kiloa.

Finnmehl käyttää raaka-aineenaan mäntypurua, jota se ostaa
ympäri Suomea. Kaustisella puru kuivataan ja jauhetaan hienousas-
teeltaan halutunlaiseksi.

 

– Käytössämme on seulontajärjestelmä, jossa syntyvät tasa- ja
korkealaatuiset tuotteet, toteaa tuotannosta vastaava Hannu Kän-
säkangas.

Finnmehlin koko tuotanto menee vuosisopimuksilla lähes täysin
kahdelle ostajalle, vaneriliiman valmistajalle Joroisiin ja Kemira Pig-
mentsille Poriin. Jonkin verran valmistetaan myös kuivikepurua tur-
kistarhoille.

Lopputuotteet pakataan paperisäkkeihin, suursäkkeihin tai yhä
useammin irtotavarana suoraan säiliöautoihin, josta sitä on helppo
käyttää.

Lähin kilpailija Saksassa

Vuonna 1990 perustettu Oy Finnmehl Ab on alusta asti erikoistunut
sahausjätteen jatkojalostukseen. Vastaavaa yritystä ei löydy mistään
muualta Pohjoismaista.

Finnmehlin toiminnan alkuvuosina oli sahoilla syntyvä puru on-
gelmajätettä, josta sahat halusivat päästä eroon mahdollisimman
helposti.

– Nyt purusta tehdään pellettejä ja se on nostanut raaka-aineen
hintaa, toimitusjohtaja Clas-Eirik Slotte kertoo.

Finnmehlin tarvitsemaa materiaalia on myös niukasti saatavil-
la. Sahoilla syntyy tavallisesti useamman puulajin sekapurua, mut-
ta yritys voi käyttää ainoastaan puhdasta mäntypurua. Raaka-aine
Kaustiselle tulee pääosin vuosisopimuksella satakuntalaisen sahan
kanssa.

Monipuolinen materiaali

Toimitusjohtaja Clas-Eirik Slotten mukaan Finnmehlin tuotteet so-
veltuisivat hyvinkin monipuoliseen käyttöön. Maailmalla purujauhet-
ta käytetään paljon mm. muovimatoissa ja listojen muovipinnoissa.
Tielaitoksen kanssa Finnmehlillä oli muutama vuosi sitten kokeilu,
jossa purujauhoa käytettiin tiepölyn sidontaan. Yrityksen valmista-
ma tuote soveltuikin siihen mainiosti ja Finnmehl palkittiin Inno Suo-
mi –kunniapalkinnolla.

– Tuotteen hinta tähän käyttötarkoitukseen oli kuitenkin liian kor-
kea, joten tielaitoksella ei ole varaa käyttää sitä, toimitusjohtaja har-
mittelee.

Investointeja tulossa

Finnmehlin toimialasta kertovat valtavat purukeot pihalla. Suunni-
telmissa on kaksi suurta investointikohdetta, raaka-ainevaraston ra-
kentaminen ja siilon rakentaminen kuivatulle purulle.

– Tähtäämme kasvuun. Lisäkapasiteetti merkitsisi myös uuden
myllyn hankintaa. Suunnittelemamme kokoluokan mylly tuplaisi tuo-
tannon, mikä mahdollistaisi viennin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

 

Oy Finnmehl Ab

Osoite
PL 34
69601 Kaustinen

puh.
06 861 1447

email
clas.slotte@regionline.fi

Share.