Rakentamista jo kolmessa sukupolvessa

0

Rakennusliike Somero Oy:llä on pitkät perinteet rakennusalalta. Rakennustoiminnan se aloitti pienimuotoisena urakointina jo 1960-luvulla Aimo Someron nimellä. Yhtiö juhlikin syksyllä 2010 50-vuosijuhlaa, jossa palkittiin yrityksen pitkäaikaisempia työntekijöitä. Vuonna 2004 yrityksen omistuspohjaa laajennettiin ja yhtiön pääosakkaiksi tulivat työpäällikkö Janne Somero sekä toimitusjohtaja Vesa Somero. Lisäksi osakkaina ovat Timo ja Pentti Somero sekä Kaisa Alahäivälä.

– Varsinainen perusrakentaminen ei ole vuosien kuluessa muuttunut, mutta kilpailu on koventunut. 2010-luvulla kunnilla on taloudellisesti tiukat ajat edessään, mutta uskomme että rakentamisen tarpeet on tyydytettävä siitä huolimatta, toteaa työpäällikkö Janne Somero.

Teollisuusrakentaminen ja vuokra-asuntorakentaminen kasvoivat 90-luvulla, kun taas 2000-luvulla rakennuttivat kunnat. Nyt näyttäisi, että teollisuusrakentaminen on taas piristymässä kuten myös liike- ja kaupparakentaminenkin, kertovat Somerot.

– Toimialamme kattaa pääasiassa liike- ja teollisuusrakentamista, julkista rakentamista, peruskorjausta sekä myös omaa asuntotuotantoa. Tällä hetkellä julkisen rakentamisen osuus on noin 70 prosenttia liikevaihdosta, jatkaa Janne Somero.

Yrittäjät uskovat, että kaikilla rakentamissektoreilla tullaan hakemaan erikoisosaamista sekä kokonaisvaltaisia projekteja alusta loppuun. Tämän vuoksi yhtiö onkin panostanut rakennuskaluston hankinnassa erityiskohteiden rakentamiseen.

Laatu ja luotettavuus erottavat kilpailijoista

– Olemme pitkäaikainen luotettava rakentaja. Kohteet olemme rakentaneet hyvällä ammattitaidolla ja yhteistyöllä niin, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen, kertovat yrittäjät.

– Rakennusliike Someron laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin mukaiset vaatimukset. Näillä varmistetaan koko yrityksen toiminnan ja tuotteiden laatu. Lisäksi toiminnassamme huomioidaan ympäristöstandardin 14001:2004 ympäristönäkökulmat ja rakennusjätteiden kierrättäminen.

– Vahvuutemme onkin kilpailijoista erottuminen muun muassa laadullisesti. Tämän lisäksi olemme myös pitkäaikainen ja luotettava rakentaja, summaa Vesa Somero.

Henkilöstön hyvinvointi yritykselle tärkeää

Työntekijöitä yrityksellä on tällä hetkellä noin 50, joista toimihenkilöiden osuus on 9. Työntekijä määrä vaihtelee ajankohdasta ja urakoiden määrästä riippuen. Henkilöstö koostuu pääasiassa rakennusalan osaajista, ja on keski-iältään noin 40-vuotiasta.

Resursseja vahvistetaan palveluiden tarjonnan mukaan. Uusien ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen ja nykyisten ammattimiesten pitäminen yrityksen palveluksessa vaatii myös toimenpiteitä. Panostamme työn tehokkuuden ja laadun parantamiseen. Myös kalusto pidetään kunnossa ja ajan tasalla.

– Oman henkilöstön lisäksi työllistämme paljon myös alihankkijoita ja niinpä yrityksemme työllistääkin yhteensä noin 100-150 henkeä alihankkijat mukaan lukien, laskevat Vesa ja Janne Somero.

– Henkilöstömme on erittäin ammattitaitoista ja motivoitunutta. Pyrimme siihen, että henkilöstöllä on hyvät työolot ja että se sitoutuu yritykseen pitemmäksi aikaa. Näin saamme pidettyä rakentamisen laatutason hyvänä, kertoo Vesa Somero.

Yhteystiedot

Rakennusliike Somero Oy

Osoite
Haikolantie 12 A 12
85410 Sievi

puh.
08 481 071

fax
08 481 072

email
etunimi.sukunimi@rakennusliikesomero.com

www.rakennusliikesomero.com

Share.