Paljon enemmän kuin kaatopaikka

0

pp-jatehuolto-intro.jpg

Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskus on paljon enemmän kuin pelkkä kaatopaikka. Alueella käsitellään erilaisia jätteitä tehokkaasti ja monipuolisesti, tavoitteena jalostaa mahdollisimman paljon materiaalia kierrätykseen ja hyötykäyttöön.

Oulun jätehuollon toimialueeseen kuuluu 16 kuntaa, joissa on yhteensä yli 260 000 asukasta. Alueelta tuodaan jätekeskukseen yli 100 000 tonnia jätettä vuodessa. Jätteen lajittelu ja käsittely tapahtuu niin tehokkaasti, että jätekeskuksen voidaan sanoa olevan Suomen huippua.

– Biokaasun kehityksessä ja hyödyntämisessä olemme valtakunnan kärjessä. Geomembraanitekniikkaan perustuva nestemäisten jätteiden käsittelylaitos on meidän lisäksi vain Lahdessa. Maksutonta, kuluttajien jätteiden lajitteluun tarkoitettua Oiva-pistettä ei tiettävästi ole muualla Suomessa. Öljyisten jätevesien käsittelyä ei ole läheskään kaikissa kaupungeissa. Ongelmajätteen esikäsittelyhallimme on viimeisen päälle normit täyttävä, luettelee Oulun Jätehuollon johtaja Markku Illikainen.

Merkittävä työllistäjä ja yhteistyökumppani

Oulun kaupungin liikelaitoksena toimivan Oulun Jätehuollon palveluksessa on 22 työntekijää. Lisäksi jätekeskuksen alueella tekevät päivittäin työtään toistakymmentä ulkopuolista toimijaa.

Jätekeskuksessa tehdään esimerkiksi maansiirtotöitä huomattavan paljon. Niistä sekä kaatopaikan metallin- ja puunkeräyksestä vastaa yksityinen koneurakoitsija. Kaatopaikan sekajätteen tiivistyspalvelut ostetaan kaupungin tekniseltä liikelaitokselta.

Ympäristökuntien jäteasemista ja yhteensä 70 ekopisteen tyhjennyksistä ja kuljetuksesta jätekeskukseen vastaa yksityinen yritys. Kuntien jäteasemia hoitavat Oulun Jätehuollon lukuun useat yritykset ja 4H-yhdistykset. Uusin yhteistyö on käynnistymässä paikallisen viherrakentajan kanssa sekalaisen rakennusjätteen tuotteistamisessa.

Lajittelu kannattaa

Oulun jätekeskukseen tulevasta jätteestä olisi hyödynnettävissä jopa 80 prosenttia, jos energiahyötykäyttö saadaan mukaan. Markku Illikainen kannustaa ihmisiä huolelliseen jätteiden lajitteluun.

– Hyötykäyttötavoite edellyttää, että tavara on entistä vielä paremmin lajiteltua. Kun jäte tulee kaatopaikalle sekajätteenä, siitä on penkalta enää äärimmäisen vaikea erotella hyötyjäte. Eurotkin ratkaisevat. Lajittelu on aina halvempaa kuin sekajäte, hän perustelee.

Kun asiakas, esimerkiksi jäteauto, tulee Ruskon jätekeskukseen, se ajaa ensimmäisenä vaa´an päälle punnittavaksi. Auto vie jätteet kaatopaikalle ja ajaa takaisin vaa´alle ja maksaa jättämästään jätteestä painoperusteisen maksun.

Sama systeemi on yksityisasiakkaille Oiva-pisteessä, johon kuntalaiset voivat lajitella kaikki hyötyjätteet ja elektroniikkaromun. Oiva-piste on maksuton ja asiakas maksaa vain sekajätteestä.

Jätteestä hyödykkeeksi

Jätekeskuksessa on useita moderneja jätteenkäsittelylaitoksia.

Uusin niistä on nestemäisten jätteiden käsittelylaitos. Siinä käsitellään teollisuudessa, huoltoasemilla, suurtalouksissa ja meijereissä syntyvät nestemäiset jätteet, jotka ovat peräisin hiekan- tai rasvanerotinkaivoista. Prosessissa erottuvat kiintoaines ja rasva kompostoidaan, geomembraanituubista valuva vesi johdetaan viemäriverkostoon. Vanhempi vedenotuslaitos on öljyisille vesille ja jäteöljyille. Vesistä erottuva öljy toimitetaan Ekokemille.

Kaikki jätekeskukseen kertyvä sähkö- ja elektroniikkaromu lähtee eteenpäin erotteluun ja uudelleenkäyttöön. Samoin metalliromu, autonakut, paperit ja pahvit. Puujäte murskataan alueella ja puhdas puu menee Stora Enson käyttöön sekä kompostoinnin tukiaineeksi. Energiajätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine menee Laanilan Voimalle (Kemira). Kaikki biojäte kompostoidaan jätekeskuksen omassa biojätelaitoksessa ja käytetään viherrakentamisessa.

Jätekeskuksen biokaasupumppaamossa syntyy myös energiaa noin 60 öljytynnyrin energiasisällön verran päivässä. Biokaasu toimitetaan Parocin mineraalivillatehtaalle ja keskussairaalaan. Osa kaasusta johdetaan vuonna 2006 valmistuneeseen mikroturbiinilaitokseen. Laitoksessa tuotetaan kaikki Ruskon jätekeskuksen tarvitsema sähkö ja lämpö.

{gallery}pp-jatehuolto{/gallery}

Oulun Jätehuolto

Osoite
PL 67
90015 Oulun kaupunki

puh.
08 5584 3952

fax
08 5584 3999

email
etunimi.sukunimi@ouka.fi

www.ouka.fi/jatehuolto

Share.