Paikallista energiaa Pohjois-Satakunnasta

0

sk-vatajankoski-intro.jpgVuodesta 1926 toimineen Vatajankosken Sähkö Oy:n tärkein voimavara on uskollinen asiakaskunta. Perinteikkään sähkönmyyjän ja jakeluyhtiön omalla toimialueella peräti 92 prosenttia asukkaista ostaa sähkönsä paikalliselta toimijalta.

Viime vuonna 8 prosenttia suomalaisista vaihtoi sähköntoimittajaa, mutta Vatajankoski selvisi kahden prosentin tappiolla.
– Asiakkaat ovat uskollisia, mutta viime vuosi oli vaikea. Jouduimme pitkästä aikaa nostamaan hintaa. Olemme hyvin riippuvaisia markkinahinnasta, sillä ostamme 70 prosenttia sähköstä pohjoismaisesta pörssistä, toimitusjohtaja Juha Lindholm kertoo.
Kankaanpään ja Karvian kuntayhtymä omistaa 55 prosenttia yhtiöstä ja peräti 17 prosenttia osakkeista on yksityishenkilöillä.
– Vuoden 2006 osakeannissa saimme toistatuhatta yksityistä omistajaa.  Anti oli rajattu asiakkuuteen. Osakkeita saivat merkitä ne, joilla on liittymä verkostoomme. Vahva asiakasomistajuus on elementti, joka ankkuroi yhtiötä vahvasti maakuntaan, Lindholm korostaa.

Verkostoa yli 3800 kilometriä

Yhtiön energia virtaa pääasiassa sadan kilometrin säteelle Kankaanpäästä. Ydinalueeseen kuuluu runsaasti harvaanasuttuja ja maastoltaan haastavia kuntia, mikä asettaa verkostolle kovia vaatimuksia. 24000 asukkaan toiminta-alueella kulkee johtoa pylväissä tai maan kätköissä yli 3800 kilometriä.
– Tampereen kaupungissa johtopituus on sama, mutta sähköä siirretään kymmenen kertaa enemmän kuin meillä, Lindholm vertailee.
Suurin osa verkostosta on rakennettu jo 1960-luvulla, joten pylväitäkin uusitaan noin tuhannen vuositahdilla.
– Samassa yhteydessä johtoa siirretään koko ajan metsistä tienvarsiin. Kaikki johdot kulkevat muiden mailla, joten aikaan pitää saada pitkäaikaisia sopimuksia.
Tavalliselle kuluttajalle näkyvä muutos on kotiin asennettava etäluettava sähkömittari.
– Uudet mittarit ja automaattinen mittarinluku tuovat merkittäviä parannuksia. Vikatilanteissa tiedämme entistä paremmin, missä sähköä on ja missä ei.  Asennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja valmista on kahdessa vuodessa. Investointiin on varattu yli kolme miljoonaa euroa, Juha Lindholm kertoo.

Laadukas palvelu kerää kiitosta

Vatajankosken Sähkö Oy on valittu kahdesti vuoden asiakaspalvelijaksi ja viiden kärjessä yhtiö on pysynyt vuosikausia.
– Pääajatus on olla asiakasta lähellä. Asiakasta tulee aina pystyä palvelemaan hyvin ja asiantuntevasti. Asiat täytyy osata myös perustella, Juha Lindholm painottaa.
Viime vuosina erityisesti ilma- ja maalämpöpumput ovat tuoneet paljon neuvontatarvetta.
– Pyrimme neuvomaan ja auttamaan asiakaitamme energian tehokkaammassa käytössä. Meidän etumme ei ole, että asiakas käyttää energiaa tuhlailevasti. Ympäristöarvot on otettava huomioon ja vähemmällä pärjääminen on kaikkien etu, Lindholm muistuttaa.
Parhaillaan yhtiössä kehitetään uutta asiakaspalvelujärjestelmää. Myös internetin kautta on jatkossa saatavilla entistä monipuolisempaa palvelua ja palautetta.
Sähkön kilpailutuksesta on Juha Lindholmin mukaan tavalliselle kuluttajalle usein marginaalinen hyöty, sillä tuntuvaa säästöä saavuttaa helpoiten omia kulutustottumuksia tarkistamalla.
– Toki mekin pyrimme saamaan vanhoja asiakkaita takaisin. Oman alueen ulkopuolelle markkinoimme yleensä vain lähialueelle ja niille, joilla on toimintaa tällä alueella. 6-7 prosenttia myymästämme sähköstä menee oman alueen ulkopuolelle Länsi-Suomeen, Lindholm kertoo.
Viime vuonna Vatajankosken Sähkön lähes 18 000 käyttöpaikassa kulutettiin sähköä 261 miljoonaa kilowattituntia. Yhtiön liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa.

Kankaanpää lämpiää kaukolämmöllä

Vuonna 2006 Vatajankosken Sähkö yhdisti voimansa Kankaanpään Kaukolämmön kanssa. Tammikuussa 2008 yritys aloitti prosessihöyryn toimittamisen Honkajoki Oy:lle.
– Kankaanpään kaikki suurimmat kiinteistöt, kerrostalot ja lähes kaikki rivitalot ovat kaukolämmön käyttäjiä ja myös Niinisalon varuskunta on merkittävä asiakas.
Jotta kuluttajille voitaisiin tarjota jatkossakin kohtuuhintaista energiaa, Vatajankoski on pienellä osuudella mukana Olkiluoto kolmosessa ja Fennovoiman ydinvoimaprojektissa. Yritys on ollut perustamassa myös Suomen Voima Oy:tä, jonka kautta vireillä on useita tuulivoimahankkeita.
1990-luvulta lähtien yhtiö on ollut mukana valtakunnallisessa energia-alan energiatehokkuussopimuksessa, mikä velvoittaa entistä tehokkaampaan toimintaan.
– Tuotannossa pyrimme vähäpäästöiseen tekniikkaan ja ympäristöasioiden hoitoon käytetään paljon huomiota.
Yritys työllistää 70 henkilöä. Keski-ikä on varsin korkea, joten luvassa on isoja haasteita.
– Osaavan työväen saatavuus ja ei ole itsestäänselvyys. Koulutamme tällä hetkellä kuutta kaveria oppisopimuksella verkostoasentajiksi. Se on ainoa tie asentajan ammattiin.

Helppo ja vaivaton vaihtoehto

Toimitusjohtaja Juha Lindholmin mukaan alalla tullaan kokemaan seuraavan 3-4 vuoden aikana suuria muutoksia. Hän uskoo osan yhtiöistä keskittyvän pienasiakkaisiin ja toisten yrityksiin.
– Kymmenen vuoden päästä toimimme lähes sadan prosentin varmuudella tällä alueella, mutta palvelujen sisältö voi olla erilainen. Se, missä muodossa ja millaisilla tuotteilla operoimme, tulee todennäköisesti muuttumaan.
Vatajankosken Sähkö pyrkii tulevaisuudessakin olemaan asiakkaille helppo ja vaivaton vaihtoehto.
– Palvelutasomme on hyvä ja hinta kohtuullinen. Meillä kaikki ihmiset ovat myös asiakaspalvelijoita. Uskon, että hyvällä palvelulla pärjäämme jatkossakin, Juha Lindholm arvioi.

 

Vatajankosken Sähkö Oy
Osoite
Vuohiniityntie 2
38700 Kankaanpääpuh. 02 578 257fax 02 5782 5202email
vatajankoski@vatajankoski.fi

http://www.vatajankoski.fi

Share.