OMP WORKS -ryhmä

0

OMP Works –ryhmä toimii alihankintakonepajana useille suomalaisille vientiyrityksille. Nykyisin OMP –Ryhmä tuottaa monipuolisesti palveluita teollisuudelle.

Viime vuosina OMP:n toiminnan tukijalkoina ovat olleet lähinnä energia- ja paperiteollisuuden yritykset. Liikevaihto on nelikertaistunut  parissa vuodessa ja on nyt 8,6 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on keskimäärin sata. Yhtiöryhmän kiinteät toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Joutsenossa. Lisäksi toimintaa on Raahessa, Olkiluodossa, Kittilässä ja Vuokatissa.

Vahvaa erityisosaamista

OMP:n erityisosaamista ovat vesivoimalaitosten vedensulkulaitteiden suunnittelu, valmistaminen, asentaminen ja kunnossapito useiden kymmenien vuosien kokemuksella sekä rakennusteollisuudelle tehtävät suurvalumuotit sekä prosessi- ja kemianteollisuudelle valmistettavat kloraattikennot.

OMP hallitsee kone-, laite- ja hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelun sekä niihin liittyvän lujuuslaskennan. Suunnittelukohteita ovat mm. vesivoimalaitosten, teräs-, kaivos- ja paperitehtaiden uusintaprojektit ja laajennukset.

OMP:llä on myös pitkä historia investointi- ja kunnossapitoprojekteista offshore-, energia-, teräs-, paperi-, kaivos- ja elintarviketeollisuudelle. OMP:n asennusvalvontaryhmä toimii projektien johto-, valvonta-, laadunvalvonta- ja työnjohtotehtävissä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kohteissa. Ryhmässä on laajaa osaamista ydinvoima-, vesivoima-, tuulivoima- ja biolämpölaitosten sekä kaivos- ja paperiteollisuuden teräsrakenneurakoista

Vesivoimalaitosten vedensulkulaitteiden kunnossapito, koneistukset, täytehitsaukset, hionnat, puhdistukset, maalaus, tiivisteiden uusiminen sekä tiiveyskokeet ja kuntotarkastukset.

Palveluihin kuuluvat myös silta-, satama- ja telakkanosturien asennus-, korjaus- ja modernisointi-palvelut. Koneistamme konepajallamme nostureiden kunnossapitoon tarvittavia osia ja asennamme ne käyttökuntoon. Yhteistyökumppaneiden kanssa teemme erikoissuunnittelun ja tarvittavat sähköistys ja automaatiotyöt.

Yhteistyö tuo asiakkaalle
toimintavarmuutta hitsausprosesseihin

Yhteistyö OMP:n kanssa merkitsee asiakkaille järkevää ennakointia, keskittämistä, säästöä  ja toimintavarmuutta.

-Hitsauksen erikoisosaamisemme sisältää teräsrakenteiden valmistuksen ja niiden korjauksen. Meillä on valmiiksi suoritettuna useita eri menetelmäkokeita (WPQR) sekä  hitsausohjeita (WPS). Lisäksi kaikilla hitsaajillamme on voimassa hitsausluokat joko yhdelle tai useammalle hitsausmenetelmälle sisältäen sekä levy- että putkiluokkia useille teräslaaduille, toimitusjohtaja Vesa Korkiakoski toteaa.

MIG-, TIG- ja puikkohitsausta OMP tarjoaa omilla konepajoilla, asiakkaan tiloissa tai työmaakohteissa. Tarvittaessa lähetetään hitsausauto hitsausvarustuksineen suorittamaan lyhytkestoisempiakin töitä.

Kokonaisvaltainen hitsauspalvelusopimus tarkoittaa laajimmillaan sitä, että OMP vastaa asiakkaan hitsausprosessista kokonaisvaltaisesti osana asiakkaan tuotantoprosessia asiakkaan tiloissa. Käytännössä ostamme asiakkaan toimivat laitteet ja lisäainevaraston sekä otamme tarvittaessa vanhan henkilöstön palvelukseemme ja annamme käyttöömme vahvan ja laajan hitsauspalveluosaamisen eri materiaaleille sekä seurannan ja raportoinnin.

Kasvua viennistä

Tavoitteemme on kasvaa lähivuosina laajentamalla markkinoita myös Suomen ulkopuolelle. Pitkäaikainen osaaminen vesivoimalaitosten investointi- ja kunnossapitoprojekteissa on huomattu mm. Ruotsissa. Sijaintimme sekä Ruotsin että Venäjän rajojejn välittömässä läheisyydessä luo mahdollisuuksia.


Yhteystiedot

OMP Works Oy

Osoite
Lumijoentie 2
90400 Oulu

puh.
+358 10 821 8500

www.ompgroup.fi

Share.