Muovihylsyjä kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

0

 

Kaustisella sijaitseva Oy FL Pipe Ab valmistaa muoviteollisuuteen
polypropyleenistä muovihylsyjä. Melko nuoren, vuonna 1999, aloit-
taneen yrityksen asiakkaisiin kuuluvat käytännössä kaikki Suomen
suurimmat muovikalvoja valmistavat yritykset.

 

– Olemme ainut yritys Suomessa, joka valmistaa muovihylsyjä
vetomenetelmällä, sillä muut yritykset käyttävät ruiskupuristusta.
Koska kyseessä ovat pakkausmateriaalit, täytyy tuotteet voida val-
mistaa edullisesti. Varsinaisissa tuotteissa hylsy on tavallaan vain
”turha” osa, kertoo toimitusjohtaja Lars-Erik Furu.

Kilpailua alalla ei kovin paljon ole, mutta ei ole käyttäjiäkään.
Yrityksen suurin asiakas on Ab Rani Plast Oy, joka on Pohjoismai-
den suurin muovikalvojen valmistaja. Samaisessa yrityksessä työs-
kentelivät aiemmin myös FL Pipen omistajat Furu ja Anders Ljung-
berg.

– Rani Plast kysyi, lähtisimmekö tekemään heille hylsyjä. Han-
kimme tontin sekä koneet ja toiminta lähti pyörimään, muistelevat
yrityksen omistajat.
– Kilpailijoihin nähden olemme etulyöntiasemassa, koska sijaitsemme Rani Plastin vieressä.

Rani Plastin osuus FL Pipen liikevaihdosta on noin 55 prosent-
tia. Vuonna 2006 liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa.

Valmis tuote ja asiakas jo ennen yrityksen perustamista

Yrittäjinä Furu ja Ljungberg ovat olleet erikoisessa asemassa, sillä
harvalla yrityksellä on jo ennen perustamistaan valmis tuote, joka
on kaiken lisäksi myyty tulevalle asiakkaalle.

– Hieman sama tilanne olisi leipurilla, joka olisi jo myynyt kaikki
kakkunsa ennen varsinaista leipomista, vertaa Furu virnistäen.
Suomessa yhtiö on ainut valmistaja, joka tekee muovihylsyjä uu-
siomateriaalista. Tuotteet ovat 90 prosenttisesti kierrätysmuovia.

– Vihreät arvot ovat asiakkainamme oleville yritykselle imagoky-
symyksiä. Uusiokäyttöä varten otamme hylsyjä vastaan maaseu-
dulta ja teollisuudelta, omistajat kertovat.

Tällä hetkellä yritys työllistää kymmenen työntekijää, kun alus-
sa henkilöstön määrä oli neljä.

– Liikevaihdossa kasvua on ollut yli 20 prosenttia neljänä ensim-
mäisenä vuonna. Nyt kasvu on tasoittunut, ja viime vuonna sitä oli
hieman alle kymmenen prosenttia, Ljungberg kertoo.

– Markkinat alkavat olla Suomessa täynnä ja nyt pitäisi kehittää
uusia tuotteita, jatkaa Furu.

Tuotantokapasiteetti tuplattiin uudella putkilinjalla

Koneisiin yhtiö on investoinut 350 000 euroa, kun taas tuhannen
neliön halli rakennettiin lunastussopimuksella Kaustisen kunnan
kanssa. Hallin yritys lunasti keväällä 2005.

– Uudet konttoritilat saimme valmiiksi kesällä 2006. Silloin in-
vestoitiin myös entisen rinnalle uusi putkilinja, joka tuplasi tuotan-
tokapasiteetin.

Menestyneen yrityksen edellytyksenä FL Pipe pitää asiakas-
taan Rani Plastia.
– Yhteistyökumppani on kivijalka, jota ilman emme olisi tässä,
kiittelevät yrittäjät.

FL Pipe tuottaa vuodessa 600 kilometriä muovihylsyä. Rani
Plastin lisäksi yritys tekee yhteistyötä muun muassa Sonoco Alco-
re Oy:n kanssa. Hylsyjä yhtiö valmistaa aina 45 millimetrin putkista
yli kolmemetrisiksi

Oy FL Pipe Ab

Osoite
Putkitie 3
69600 Kaustinen

puh.
020 710 9720
020 710 9721

fax
06 832 9495

email
lars-erik.furu@flpipe.fi
anders.ljungberg@flpipe.fi

www.flpipe.fi

Share.