Menestyvää Etelä-Savoa rakentamassa

0

2.jpg– TE-keskus antaa valtion alueellisena palvelu- ja kehittämisorganisaationa oman panoksensa maakunnan kehittämisyhteistyöhön. Tulevaisuuskuva, kehittämisstrategiat ja suunnitelmat laaditaan kiinteässä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, linjaa johtaja Matti Kellokumpu Etelä-Savon TE-keskuksen toimintaa.

 

Hän muistuttaa, että Etelä-Savo on viime vuosien aikana kohentanut asemaansa maakuntien keskinäisessä kehitysvertailussa. Uusia yrityksiä ja työpaikkoja on syntynyt ripeästi ja alueen tuotannollinen perusta on vahvistunut.- Kehittämishaasteita kuitenkin on. Alueelle tarvitaan lisää osaamisintensiivistä tuotantotoimintaa ja innovaatioympäristöä tulee siksi edelleen vahvistaa. Tarvitaan laajaa yhteistyötä niin alueen sisällä kuin maakuntarajat ylittävissäkin toiminnoissa, hän sanoo.Hyvän ympäristöimagon ylläpitämiseksi alueella panostetaan maakunnan ympäristökilpailukyvyn vahvistamiseen. Vetureina tässä työssä ovat materiaalitekniikan ja ympäristöteknologian alalla ympäristöä säästäviä ratkaisuja tarjoavat yritykset sekä niitä tukeva tutkimus- ja tuotekehitystyö.

Panostuksia yritystoiminnan toimintaympäristöön ja kasvualoille

Kehittämistoiminnan lisäksi TE-keskus on alueen merkittävin elinkeinojen kehittämisen rahoittaja. TE-keskuksella on merkittäviä taloudellisia resursseja tukea yritystoiminnan, maaseudun ja työllisyyden kehittämistä kansallisella ja EU-rahoituksella. Suurin muutos TE-keskuksen kymmenvuotisen toiminnan aikana on Kellokummun mukaan ollut painotuksen siirtyminen perinteisestä yritysten tukemisesta yritysten toimintaympäristön kehittämiseen ja osaamispohjan kasvattamiseen.

Etelä-Savon TE-keskus tarjoaa yrityksille monenlaisia palveluita koko yrityksen elinkaaren ajan. Palveluverkostoa on uudistettu niin, että TE-keskus pystyy tarjoamaan entistä asiakaslähtöisempää palvelua.

– TE-keskus neuvoo, kehittää ja rahoittaa asiantuntevasti asiakkaitaan olipa kyse sitten yritystoiminnan laajentamisesta, kansainvälistymisestä, tutkimuksesta tai innovaatiosta tai henkilöstön koulutuksesta, kertoo Kellokumpu.

Rohkaisevia tuloksia tästä työstä on jo saavutettu, ja se kannustaa Kellokummun mukaan toimimaan yhä enemmän tähän suuntaan. Eteläsavolaisessa elinkeinoelämässä on hänen mielestään tällä hetkellä hyvä vire päällä.

Myös Etelä-Savon yrityskanta on uusiutunut ja lisääntynyt tällä vuosikymmenellä noin 600:lla 8500:aan, mikä on heikosta väestökehityksestä huolimatta erittäin iloinen asia. Myös työttömien määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa alle 7 000:een.

Osaavan työvoiman saatavuus ja laatu ovat nousseet entistä tärkeämmiksi asioiksi yritysten menestyksessä ja TE-keskus onkin lisännyt työvoimansaantia parantavia palveluja alueellaan.

– On tärkeää, että työmarkkinat toimivat hyvin ja muutoksiin pystytään varautumaan ajoissa, korostaa Matti Kellokumpu.

 

Etelä-Savon TE-keskus
Osoite
Mikonkatu 3 ja 5 (PL 164)
50101 Mikkelipuh.
010 19 1450fax
010 60 24211email
etela-savo@te-keskus.fi
etunimi.sukunimi@te-keskus.fi

www.te-keskus.fi/etela-savo

Share.