Maailmanluokan nikkelijalostamo

0

Venäläisomisteinen MMC Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelin tuottaja. Konsernin  Harjavallan-tehdas on alan jalostamona maailman suurimpien joukossa. Nikkelikemikaalien valmistajana tehdas on maailman ykkönen.

Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan tuotanto jakaantuu neljään osaan: liuottamoon, pelkistämöön, elektrolyysiin ja kemikaalitehtaaseen.

Tehtaan tuotantoprosessiin tärkein raaka-aine, nikkelirikaste, tulee Mäntyluodon satamaan Poriin, josta se kuljetetaan rautateitse Harjavaltaan. Yhteistyökumppanina on samalla suurteollisuusalueella toimiva Boliden Harjavalta Oy, jonka sulatossa rikasteesta saadaan nikkelikiveä.

Nikkelikivi liuotetaan, liuos puhdistetaan useiden prosessivaiheiden kautta ja puhtaasta liuoksesta valmistetaan nikkelituotteita kolmella tuotanto-osastolla.

sk-norilsk5Talvivaara nostaa kotimaisuusastetta

Norilskin tehtaan tuotantokapasiteetti on 66 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineina käytetään sekä nikkelirikasteita että nikkelikiviä. Tällä hetkellä suurin osa raaka-aineista tulee Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Australiasta.

Suomalaisen nikkelikaivoksen, Talvivaaran, kanssa Norilskilla on pitkäaikainen sopimus kaivoksen koko tuotannosta.

– Kun Talvivaaran kaivoksen tuotanto pääsee täyteen vauhtiin, saamme sieltä puolet käyttämästämme nikkeliraaka-aineesta. Samalla tuotantomme kotimaisuusaste nousee muutamasta prosentista 50 prosenttiin, kertoo Harjavallan tehtaan  toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

– Talvivaaran kaivoksen nikkelivälituotteen käsittelyyn on vuoden 2009 aikana valmistunut uusi prosessilinja, joka mahdollistaa nikkelin jalostuksen ilman sulatusvaihetta.

Nikkelibriketti bulkkituote

Harjavallan nikkelitehtaalla kehitettyjen omien, huippuluokan prosessien avulla nikkeli muuntuu moniksi, asiakastarpeiden mukaan räätälöidyiksi korkean teknologian nikkelituotteiksi.

– Päätuotteitamme ovat nikkelikemikaalit, -katodit ja –briketit. Noin puolet nikkelituotannostamme  menee ruostumattoman teräksen valmistukseen, josta esimerkkinä on Outokummun Tornion-tehdas,  Joni Hautojärvi toteaa.

– Nikkelibriketit ovat bulkkituotteitamme. Kaikesta, missä käytetään ruostumatonta terästä, löytyy nikkeliä. Tiskipöydistä prosessilaitteisiin.

Toiseksi eniten Harjavallan tehtaan tuottamaa nikkeliä menee erilaisiin pinnoitustarkoituksiin ja metalliseoksiin. Keskeinen käyttökohde on esimerkiksi elektrolyyttinen pinnoitus.

Nikkelikemikaalit löytävät käyttökohteensa esimerkiksi nikkeliakuissa, elektroniikkateollisuudessa sekä erilaisissa kemian teollisuuden sovelluksissa.

Jalostusprosessissa syntyy erilaisia sivutuotteita. Ammoniumsulfaattia toimitetaan lannoitusteollisuudelle ja kuparia myydään jalostettavaksi lähinnä kotimaisille kuparin valmistajille.  Lisäksi liuospuhdistusprosessin sivutuotteena saadaan mm. kobolttiliuosta, jota ajetaan päivittäin OMG Chemicalsin tehtaaseen Kokkolaan.

sk-norilsk4Edistyksellinen toimija

Toimitusjohtaja Hautojärven mukaan Norilsk Nickel Harjavallan suurimpia vahvuuksia on edistyksellinen tuotantoprosessi.

– Mietimme koko ajan järkevintä ja kustannustehokkainta tapaa prosessoida. Kehitystyö tehdään tutkimus- ja kehitysosastollamme, jossa on todella huippuosaamista.

Tärkeä osa jokapäiväistä työtä on myös ympäristöasioista ja työturvallisuudesta huolehtiminen. Kaikki toiminta on järjestetty kansainvälisten ympäristö- ja laatujärjestelmien mukaisesti.

Lisäksi Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tavoitteena on tehostaa energian käyttöä. Tehtaan energiantuotannosta huolehtii Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy, jolla on Suurteollisuuspuistossa oma, prosessihöyryä ja –lämpöä tuottava voimalaitos.

– Puolet käyttämästämme energiasta on höyry- ja lämpöenergiaa, josta merkittävä osa saadaan Boliden harjavalta Oy:n sulaton sivutuotteena. Sulatuksessa syntyvän energian hyötykäytöllä Harjavallassa on suuri taloudellinen merkitys.

Juuret Outokummun kuparisulatossa

Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan historia Harjavallassa on pitkälti Outokummun tehtaan historiaa, joka ulottuu vuoteen 1936.

Nikkelintuotanto paikkakunnalla käynnistyi vuonna 1960. Isoja merkkipaaluja tehtaan historiassa ovat myös liekkisulatusprosessin käyttöönotto ensimmäisenä maailmassa vuonna 1949 kuparille ja kymmenen vuotta myöhemmin nikkelille. Nikkelikapasiteetti yli kaksinkertaistui vuonna 1995. Samalla tuotantoprosessi sai nykyisen modernin muotonsa, kun brikettituotanto aloitettiin.

Vuonna 2000 Outokumpu luopui nikkelituotannostaan. Tehtaan omistajaksi tuli yhdysvaltalainen  OM Group, jonka johdolla Harjavaltaan rakennettiin nikkelikemikaalitehdas. MMC Norilsk Nickel, joka tuottaa viidenneksen Maailman nikkelistä, on vastannut Harjavallan nikkelintuotannosta vuodesta 2007. Päämarkkina-alueet ovat nykyisin Aasian ja Euroopan maat sekä Yhdysvallat.

Tehdas työllistää Harjavallassa noin 250 työntekijää. Lamavuonna 2009 liikevaihto oli noin 500 miljoonaa euroa, mutta on nikkelin hinnannousun myötä taas hyvässä kasvussa.

Yhteystiedot

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Osoite
Teollisuuskatu 1
29200 Harjavalta

puh.
02 53711

fax
02 5371 2250

email
etunimi.sukunimi@nornik.fi

www.nornik.fi

Kartta

Share.