Kivenkovia uutisia ja hentoa painopaperia

0

Länsi-Savo Oy:ssä uskotaan paikallisuuteen ja pitkiin perinteisiin. Konsernin maakuntalehdistä Länsi-Savo täyttää vuonna 2009 jo 120 vuotta, kun taas Itä-Savo juhli satavuotispäiväänsä vuonna 2007. Kummatkin lehdet tarjoavat lukijoilleen uutisia viikon jokaisena päivänä.

 

– Paikallisuus ja alueellisuus ovat vahvuuksia, jotka koskevat kaikkia maakuntalehtiä. Mikään muu tiedotusväline ei raportoi yhtä kattavasti alueen asioista kuin kyseisen alueen lehdet, sanoo Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Tikka.

Toimitusjohtajan mukaan lehdissä ratkaisevat levikin sijaan lukijamäärät.

– Lukijamäärät kertovat, kuinka moni yli 12-vuotias lukee lehden, vaikkei sitä kotiinsa välttämättä tilaisikaan, hän selventää.

Kansainvälisen tai valtakunnallisen uutisoinnin kanssa maakuntalehdet eivät kilpaile.

– Maailman uutisia saadaan monesta tuutista. Paikallisuuden lisäksi toinen maakuntalehtien vahvuuksista onkin uutisten taustoittaminen ja aiheiden sijoittaminen suurempiin kokonaisuuksiin.

Hengellistä ja painettua sanaa ulkomaille

Konsernin emoyhtiö Länsi-Savo Oy ei ole minkään suuremman viestintäkonsernin osa, vaan on täysin paikallisessa omistuksessa. Sen pääpaino on sanomalehtien kustantamisessa. Vuonna 2006 konsernin liikevaihto oli yhteensä lähes 60 miljoonaa euroa.

– Emoyhtiö perustettiin vuonna 1888, josta seuraavana vuonna alkoi jo yhtiön kustantaman lehden säännöllinen ilmestyminen, kertoo Tikka.

Samoihin aikoihin aloitti toimintansa myös konserniin kuuluva kirjapaino, nykyiseltä nimeltään St Michel Print Oy.

– 1980-luvulla kirjapainotoimintaa kehitettiin kilpailukykyisemmäksi ja päätettiin erikoistua ohkopaperipainamiseen. Kirjapainostamme lähtevät ympäri maailmaa tuotteet, joita yhdistävät ohut paperi ja laajuus, joka on usein satoja, jopa tuhansia sivuja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi Raamatut, virsi- ja lakikirjat sekä lääkeluettelot. Yli 90 prosenttia painotuotannostamme menee vientiin.
Ohkopaperipainamisen saralta ei Suomesta juurikaan löydy kilpailijoita, vaikka tosin ulkomaista kilpailua on runsaasti.

Seitsemän paikallislehteä ja kolme radiota

Tytäryhtiö Etelä-Savon Viestintä Oy julkaisee Länsi-Savo-lehteä ja painaa erilaisia asiakaslehtiä. Konsernin muut tytäryhtiöt taas julkaisevat neljää paikallislehteä (Kangasniemen Kunnallislehti, Juvan lehti, Joroisten lehti ja Puruvesi) sekä yhtä ilmaisjakelulehteä (Viikkoset).

– Myös Itä-Savo-lehti painetaan Mikkelissä, jonne on lisäksi keskitetty muun muassa konsernin taloushallinto, kertoo Tikka.
Painettujen sanomalehtien lisäksi Länsi-Savo Oy:llä on paikallisradiotoimintaa: Iskelmä Mikkeli, Iskelmä Keski-Savo ja Iskelmä Savonlinna.

– Osapäiväiset lehdenjakajat mukaan lukien meillä työskentelee yhteensä 420 työntekijää, joista 300 on viestintäpuolella, 50 kirjapainossa ja loput muissa tehtävissä, erittelee toimitusjohtaja.

Konserniin kuuluu myös autokauppaa. Karikon Autotalo Oy toimii muun muassa Nissan-jälleenmyyjänä Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Verkkolehdet ja -palvelut paperilehtien rinnalle

Perinteisen painetun sanan lisäksi Länsi-Savo panostaa yhä enemmän verkkopuolen kehittämiseen.

– Nuorten saaminen mukaan median kuluttajiksi ja lukijoiksi on haaste muun muassa tuotekehitykselle. Esimerkiksi verkkoon tulee kehittää palveluita, jotka kiinnostavat erityisesti nuoria, sanoo Tikka.

Nuorten myötä ovat muuttuneet myös kulutustottumukset. Enää ei painettua sanomalehteä välttämättä tarvita aamupöytään.

– Viime kädessä lukija päättää, mitä kautta ja milloin hän tietonsa ja uutisensa haluaa. Meidän tehtävämme on kehittää palvelurepertuaari, joka palvelee eri käyttötapoja. Verkossa pystymme hyödyntämään sen nopeuden tarjota ihmisille uutisia reaaliajassa, mutta se antaa myös mahdollisuuden laajentaa ja jatkaa paperilehden teemoja.

Mainosvälineenä sanomalehti on säilyttänyt keskeisen roolinsa. Esimerkiksi Länsi-Savo-konsernin tilattavien lehtien kautta mainostaja tavoittaa noin 120 000 eteläsavolaista lukijaa.

 

Länsi-Savo Oy
Osoite
Teollisuuskatu 2-6
50101 Mikkeli

puh.
015 3501

email
etunimi.sukunimi@lansi-savo.fi

www.lansi-savo.fi

Share.