Järkevällä rakentamisella jopa 50 %:n kustannussäästö

0

Rakennusliike Lehto Oy on vuosia kehittänyt liike- ja toimitilojen edullisempaa rakennustapaa, Lehto-optimi -konseptia. Taantuman aikana Lehto on kasvanut valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka asiakaslähtöinen kustannusohjattu rakentamistapa johtaa selvästi edullisempiin toimitilakustannuksiin.

Nopea tarjousmenettely

Lehdon rakentamistavassa ei tarvita rakennuttamisorganisaatiota. Kustannuksista 80 % päätetään suunnittelupöydällä, joten on syytä ottaa yhteyttä Lehtoon jo ennen hankkeen suunnittelua. Lehdon suunnitteluorganisaatio lähtee asiakkaan tarpeista, ja päätöksentekoaineiston saa muutamassa viikossa.

Selkeä päätöksentekoaineisto

Rakennusliikkeen asiantuntijat tutustuvat asiakkaan toimintaan, käyvät läpi toimitilojen käyttötarpeet ja kartoittavat tarkasti asiakkaan odotukset kustannustasosta. Arkkitehtitoimisto tekee suunnittelutyön ottaen huomioon rakennusliikkeen ja asiakkaan tarpeet. Näistä saadaan päätöksentekoaineisto, jonka kanssa on helppo edetä rahoittajien ja muiden sidosryhmien neuvotteluissa. Tilaaja tietää mihin sitoutuu, ja lopulliset kustannukset ovat tiedossa jo aloitusvaiheessa. ”Suuret ja selkeät liike- ja toimitilat maksavat kokonaisurakkana asiakkaalle 500–700 €/m2. Asiakkaat hätkähtävät, kun kuulevat hintaan sisältyvän myös kaikki maa- ja pihatyöt sekä erikoisurakat”, Rakennusliike Lehdon markkinointijohtaja Asko Myllymäki toteaa.

Kuinka edullinen toimitilan neliövuokra voi olla?

Pääomavuokramallissa, jossa vuokralainen maksaa kiinteistön käyttökulut, vuokrataso asettuu uusissa lämpimissä tiloissa tasolle 3,50–6,00 €/m2, mikäli tontti on edullinen ja maaperä kantava. Nykyaikainen tiiliverhoiltu elintarvikeliike kahvioineen ja monimutkaisine automaatio- ja lvi-töineen on 6,00 €:n vuokratasolla jopa yli 50 % edullisempi kuin perinteisellä rakentamistavalla toteutettu vastaava hanke.

oulu-lehto2Laadukas, turvallinen ja edullinen kokonaisuus

”Lehto-optimi -rakennustapa parantaa rakennuksen laatua”, kertoo Rakennusliike Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto. ”Kattoelementit tehdään kuivissa sisätiloissa ja asennetaan vedenpitävinä. Ennakkoon valmistetut rakennusosat ja komponentit lyhentävät merkittävästi työmaa-aikaa, jolloin rakennuksen vaippa saadaan pian kiinni, ja näin minimoidaan säähaitat. Rakennustapa on asiakkaalle turvallinen, koska samoja osakokonaisuuksia toistetaan eikä aina rakenneta ’uniikkirakennusta’”, Lehto korostaa. Konseptia on kehitelty vuosia kohti rakennusteknisesti turvallisempaa ja taloudellisempaa muotoa, ja se on testattu Pohjoisen kovissa oloissa. Säästö ei synny halvasta rakennustyövoimasta vaan tarkasti suunnitelluista ja optimoiduista rakennustyövaiheista. Lehto-optimi -konsepti on nyt rakennuttajien saatavilla myös Uudellamaalla.

Lehto-optimi – muuttovalmis toimitila

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että heidän on allekirjoitettava vain yksi kokonaisvaltainen urakkasopimus. Lehto-optimissa asiakkaan vastuulle jää vain tontin hankinta ja liittymät. Maarakentaminen tontin raivaamisesta piha-istutuksiin kuuluu hintaan. Rakennus luovutetaan asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakas tuo toimitilaan omaan toimintaansa liittyvät kalusteet. Lehto-optimin mukaisia kohteita ovat rakennuttaneet mm. Motonet, Tokmanni, Kokkolan Halpa-Halli, S-Market, ABC, K-Rauta, TietoEnator ja useat muut valtakunnalliset toimijat.

Yhteistyön aloittaminen on helppoa

Rakennusliike Lehto Oy ottaa kokonaisvastuun koko projektista; suunnittelusta, aikataulusta, budjetista, hankinnoista, valmistelusta, rakentamisesta ja loppusiivouksesta. Asiakas voi koko projektin ajan keskittyä ydinliiketoimintaansa ja rahaa, aikaa sekä energiaa säästyy.

Lehto-optimi -palvelun vaiheet

1. Rakennustapa esitellään asiakkaalle
2. Asiakas tilaa päätöksentekoaineiston ja saa käyttöönsä: rakennuksen 3D-kuvan, pohjapiirroksen, asemakuva- ja julkisivuluonnokset, kuvauksen lvi- ja sähköjärjestelmistä, toimitussisällön ja yksilöidyn tarjouksen
3. Tarkentavat neuvottelut rakennusliikkeen ja tilaajan välillä
4. Esisopimuksen allekirjoitus. Asiakas sitoutuu rakentamiseen liittyvien erikoissuunnittelujen kuten rakenne- ja LVIS -suunnittelun käynnistämiseen
5. Lopullinen urakkasopimus allekirjoitetaan, kun suunnittelu on valmis
6. Rakennustyömaa käynnistyy, läpimenoaika keskimäärin 6 kk
7. Kokonaisrakennusurakan toteuttaminen maatöistä loppusiivoukseen
8. Asiakkaan ja asiakkaan valvojan lopputarkastukset
9. Kiinteistön käyttöopastus ja asiakirjojen luovuttaminen
10.Takuutarkastus. Takuu-aika 2 v.

Yhteystiedot

Rakennusliike Lehto Oy

Osoite
Voimatie 6B
90440 Kempele

puh.
0207 600 900

fax
0207 600 901

email
etunimi.sukunimi@lehto.fi

www.lehto.fi

Share.