Executive MBA haastaa kehittämistyöhön

0

pp-yomba1Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan Executive MBA -koulutusohjelma tarjoaa laajan teoreettisen pohjan ja runsaasti työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen.

– Tuotamme Oulun yliopistossa korkeinta mahdollista kauppatieteiden koulutusta. Muilla alueen toimijoilla on vastaavan tyyppisiä ohjelmia, mutta näin laajaa näkökulmaa liikkeenjohdon koulutuksessa ne eivät tarjoa, Full time MBA koulutuksen ohjelmajohtaja Antti Kauppila luonnehtii.

Koulutuksen lähtökohtana on nostaa esiin uusia näkökulmia ja työkaluja, joiden pohtimiseen yritystoiminnan hektisessä arjessa ei juuri jää aikaa.

– Käytäntöön liitetty teoreettinen lähestymistapa on hedelmällinen ja tuottaa asioille uutta merkityssisältöä. Jokaisella toimivalla yrityksellä on olemassa malli, johon sen menestys nojaa. Kysymys kuuluu: kuinka hyvin yritystä voi kehittää, jos käyttöön saa uusia työkaluja, jotka tuovat uusia toimintatapoja ja sitä kautta parempaa kilpailukykyä? Pyrimme tarjoamaan juuri niitä välineitä, joilla toimintaan saadaan uutta tehoa, Executive MBA koulutuksen ohjelmajohtaja Matti Marttila kertoo.

– Pää se on yrittäjänkin tärkein työkalu. Siihen kannattaa investoida, hän painottaa.
eMBA:n parhaaksi anniksi on kursseilla yleensä koettu juuri uusien näkökulmien soveltaminen yrityksen toimintaan.

– Kursseilla syntyy uusia verkostoja, jotka jäävät elämään koulutuksen jälkeenkin. Toimialojen välinen vuoropuhelu ja yhteistyö on hedelmällistä. Osallistujille on todella antoisaa kuulla muiden näkemyksiä ja hyödyntää niitä mahdollisesti omassa toiminnassa.

Sopiiko eMBA yrittäjälle?

Muutama vuosi sitten oma eMBA -ohjelma järjestettiin myös Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille. PPY ry toimi hallinnoijana ja ohjelmaan haettiin EU-rahaston tukea, joka mahdollisti myös pienten yritysten osallistumisen.

– Ohjelmaan valitut 20 osallistujaa kokivat sen todella hyödylliseksi ja pyyntöjä ohjelman uusimisesta on tullut.

eMBA:n suuntautumisvaihtoehdot ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, markkinoinnin johtaminen, teknologiajohtaminen ja turvallisuusjohtaminen. Tammikuussa 2012 alkaa uusi sosiaali- ja terveysjohtamisen ohjelma.

Kaksivuotinen eMBA -koulutus koostuu noin 35:sta seminaaripäivästä, jaksotehtävistä, esseistä ja lopputyöstä. Kokoontumisia on säännöllisesti kahden vuoden ajan ja koulutuksesta vastaavat tarkoin valitut huippukouluttajat, joista valtaosa on väitelleitä tohtoreita.

– Osallistujilta edellytetään vähintään opistotason pohjakoulutusta ja johtamiskokemusta useammalta vuodelta. Monelle osallistujalle aika ja raha ovat kriittisiä resursseja, mutta satsaus on yritykselle kannattava.

– Koulutus tulisi aina nähdä investointina yritykseen ja johtavassa asemassa olevan henkilön osaamiseen. Kurssipalaute on ollut oikein hyvää ja haluamme kehittää koko ajan uutta ja entistä parempaa koulutusta, Marttila ja Kauppila painottavat.

Yhteystiedot

Oulun Yliopiston taloustieteiden tiedekunta
Executive education yksikkö

puh.
08 553 2905

fax
08 553 2906

www.emba.oulu.fi

Share.