Ennakointi perustana laadukkaille työelämäpalveluille

0

????????????????Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymästä sekä Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymästä muodostettu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU on paitsi Pohjois-Suomen toiseksi suurin ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä, myös vahva kehittämispalveluiden tuottaja yrityksille.

– Meidän kohderyhmiä ovat työelämä ja aikuiskoulutus. JEDUn alueen lisäksi tuotamme yrityskohtaisesti räätälöityjä palveluita eri puolille Suomea, kertoo JEDUn aikuiskoulutusjohtaja Matti Peltola.

Hänen mukaansa keskeisintä työelämäpalveluiden tuottamisessa on huolellinen ennakointi. Vain se yhdessä henkilöstön työelämäjaksojen kanssa takaa, että palvelutarjonta aidosti vastaa yritysten todellisia tarpeita. Koulutustarjonnassa ennakoinnin rooli korostuu tilanteessa, jossa nuoret ikäluokat ovat selvästi pienempiä kuin eläköityvien määrä.

kp-jedu2Yritysten tarpeet yhä yksilöllisempiä

Peltola kertoo, että JEDU selvittää yritysten osaamistarpeita haastatteluilla, jotka eivät jää kertaluonteisiksi. Haastatteluja päivitetään säännöllisesti, jolloin esiin nousee koko ajan ajankohtaisia kehittämistarpeita.

– Käymme läpi satoja yrityksiä, ja jollakin pienellä yrityksellä saattaa ilmetä hyvinkin pieni yksittäinen tarve. Koska ennakointitietoa kerätään laajalta alueelta, voimme koota tarvittaessa opiskelijaryhmiäkin, joiden koulutus palvelee myös sitä pienen yrityksen pientä yksittäistä koulutustarvetta.

– Nykyään tarpeet ovat entistä yksilöidyimpiä. Koska kaikkiin tilanteisiin ei ole tarjolla yksityistä koulutustarjontaa, sen takia on tärkeää, että pystymme kehittämään myös julkisen sektorin koulutuspalveluita.

Ennakoinnilla on moniulotteisia vaikutuksia. Sen lisäksi, että yritysten koulutus- ja kehittämistarpeet tulevat kartoitetuiksi, JEDUn toimijat saavat käyttöönsä arvokasta tietoa siitä, missä asioissa heidän täytyy kehittää omaa osaamistaan.

Erityisen ylpeä Peltola on tuloksista ja siitä hyvästä palautteesta, jota JEDU on saanut opetustoimen henkilöstönsä työelämäjaksoista.

– Olemme panostaneet aidosti siihen, että henkilöstöämme voi mennä työelämäjaksoille yrityksiin tekemään alan töitä. Kokemukset ovat olleet erittäin rikastuttavia, kun työpaikalla esimiehenä on saattanut olla vaikkapa opettajan entinen oppilas. Valtakunnallisesti on ainutlaatuista, että täällä myös yritykset maksavat osan työelämäjakson palkkakuluista.

Projektitoiminnan koordinointia

JEDUn työelämän palvelutehtävään kuuluvat yhtenä osana projektit ja niiden koordinointi.
– Tällä toiminnalla on kehitetty merkittävästi oppimisympäristöä sekä työelämän kehittämisympäristöjä, jotka ovat myös yritysten tuotannollisessa käytössä. Yrityksille voidaan tarjota palveluita entistä enemmän omalla alueella, Peltola sanoo.

Suurhankkeet merkitsevät hänen mukaansa mahdollisuutta ja haastetta. Niissä ei ole kyse vain teknisestä suorituksesta, vaan ne vaikuttavat merkittävästi myös palveluihin.

– Aikuiskoulutustarjonnassa tarvitaan toteutusaikaista osuvuutta sekä tarjontaa, joka vastaa toteutuksen aikana ja sen jälkeen ilmenevään pysyvään koulutustarpeeseen.

Yhteystiedot

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Osoite
PL 162 (Maliskyläntie 2)
85501 Nivalapuh.
08 44921

fax
08 442555

email
etunimi.sukunimi@jedu.fi

www.jedu.fi

Share.