Edistyksellistä työterveyttä

0

pp-condia-intro.jpg

Aikaisemmin ODL Oulun Työterveys Oy -nimellä tunnettu työterveyspalvelujen asiantuntija on nyt Condia Oy. Uuden yhtiön myötä ovat yhdistyneet kaksi ”sukuhaaraa”. Condian omistavat puoliksi vuosikymmeniä alalla toimineet ODL Terveys Oy ja Oulun kaupunki, joilla molemmilla on vuosikymmenien kokemus alalla.

– Uusi nimi ja uudet painotukset tukevat yhtiön strategista linjausta olla työhyvinvointiin erikoistunut yhtiö, jonka tavoitteena on olla myös valtakunnallinen toimija, määrittelee Condian toimitusjohtaja Heikki Salovaara.

– Helsingissä palvelujamme ei voinut markkinoida Oulu-nimellä, joten Condia sopii sikälikin hyvin nimeksi, lisää liiketoimintajohtaja Paula Tuominen.

Tällä hetkellä Condialla on omaa toimintaa Oulussa, Kuusamossa, Posiolla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Iissä ja Haukiputaalla. Työntekijöitä on 215, jotka hoitavat reilua 45 000 työntekijää noin 2 500 eri yrityksessä. Uuden yhtiön ensimmäiseksi kasvusuunnaksi nousee Kemi-Tornio -alue, jossa toiminta aloitetaan syksyllä 2009.

– Kasvu ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan toivomme laajentumisen tapahtuvan uusien valtakunnallisten asiakkuuksien myötä. Viemme toimintaamme sinne, missä asiakkaat sitä tarvitsevat, Paula Tuominen toteaa.

Modernit verkkopalvelut kasvun tukena

Käytännössä Condian kasvu tapahtuu luonnollisimmin silloin, kun asiakasyritys laajentaa toimintaansa uudelle paikkakunnalle. Yhtiö saa nopeasti järjestettyä paikkakunnalle työterveyspalveluja hakemalla paikallisen, jo toimivan yhteistyökumppanin ja kouluttamalla sen henkilöstön Condian toimintamalliin.

Asiakasyritykselle toimintamalli on joustava ja helppo. Sen ei tarvitse hankkia uudelta paikkakunnalta työntekijöilleen työterveyspalveluja, vaan saa ne keskitetysti ennestään tutusta Condiasta. Avuksi tähän on kehitetty verkkopalvelu. Salasanojen taakse voidaan tallentaa yrityksen dokumentteja ja ottaa niitä käyttöön missä vain.

– Uusi selainpohjainen potilastietojärjestelmämme mahdollistaa potilastietojen käytön paikassa, jossa päästään internettiin, liiketoimintajohtaja kertoo.

Paula Tuominen odottaa jo malttamattomasti tilaisuutta viedä Condian edistyksellisiä verkkopalveluja jopa maan rajojen ulkopuolelle. Milloin se tapahtuu, on vain ajan kysymys. Yrityksen asiakkaissa on jo useita isoja ja kansainvälisiä yrityksiä.

Työkaluja muutoksen hallintaan

Condiassa on pitkä kokemus perustyöterveydestä. Asiakasyritysten kanssa työtään tekevät työterveyslääkärit ja -hoitajat ovat huomanneet entisten altisteiden lisäksi muutoksen tulleen pysyväksi altisteeksi. Yhtiössä onkin kehitetty työkaluja muutoksenhallintaan, ja syystä.

– Muutos työpaikalla on usein pelottava ja lamaannuttava kokemus, joka saa ihmisen puolustusmekanismit liikkeelle. Ahdistaa ja stressaa. Mutta yhtä usein muutos on uusi mahdollisuus ja voi antaa ihan uutta kipinää, Paula Tuominen tietää.

Muutoksessa oikeiden työkalujen ja ihmisläheisen näkökulman löytäminen on tärkeää. Parhaassa tapauksessa prosessi voidaan silloin viedä eteenpäin siten, että se voimaannuttaa työntekijöitä ja sitouttaa heidät muutokseen.

– Katsomme arjen näkökulmasta tarkemmin työn tekemistä yrityksessä. Selvitämme, mitkä asiat työprosessissa tuottavat häiriöitä, joista ihmiset väsyvät ja stressaantuvat. Toisaalta haemme myös asioita, jotka antavat intoa ja mielekkyyttä, Tuominen kertoo.

– Tarkoituksena on turvata ihmisille mahdollisuus vaikuttaa muutokseen mahdollisimman varhain ja kokea se omaksi jutukseen. Meitä ei voi johtaa muutokseen vain ilmoittamalla, että johtoryhmässä on näin päätetty. Aikuinen ihminen sitoutuu muutokseen vain silloin, kun hän näkee sen merkityksen oman työnsä kannalta.

Parempi ennaltaehkäistä kuin olla sairaslomalla

Condian työn kohteena asiakasyrityksessä ovat sekä organisaatio että jokainen yksilö. Käytännön työ perustuu sairasvastaanotolla saatuihin kokemuksiin sekä muihin henkilökohtaisiin keskusteluihin ja myös työhön ryhmissä – missä kulloinkin on tarpeen.

– Jos työntekijä tulee vastaanotolle uupumuksen aiheuttamien somaattisten oireiden vuoksi, emme pysähdy hoitamaan vain oireita, vaan katsomme mitä niiden takaa löytyy. Laajennamme keskustelua aiheeseen, miten siellä töissä muuten sujuu…

Paula Tuominen mainitsee työkalun nimeltä työhyvinvointikartoitus. Se tarjoaa yksilölle työkalun, peilin, jonka kautta hän voi itse tarkastella työnsä sujumista ja voimavarojaan. Samaa peiliä katsomaan voidaan ottaa esimies näkemään mahdollisia työn parantamiskeinoja.

– Sairaslomat, ilman taustojen analyysiä eivät ole kestävän kehityksen tie. On aina parempi ennaltaehkäistä ja yrittää välttää kuormittavat tilanteet, hän toteaa.

Työterveyden ammattilaiset seuraavat työpaikalla monenlaisia indikaattoreita. Paljon tietoa työpaikan fiiliksistä kertyy myös erilaisilla kyselyillä. Lisäksi kantautuu paljon ns. hiljaista tietoa.

– Kaikki tämä tieto palautetaan organisaation esimiehille ja johdolle yleisellä tasolla, jotta yritys voi itsekin parantaa työn toimivuutta, Paula Tuominen kertoo.

Yrittäjä – huolehdi myös omasta jaksamisestasi

Condian pitkä kokemus yhteistyöstä yritysten kanssa on antanut arvokasta näkemystä ja ymmärrystä yrittämisen maailmaan. Yhtiön Business Health -yksikössä on mm. kehitetty yrittäjille ihan omat toimintamallit ja hyvinvointipaletin näkökulmana on yrittäjän jaksaminen.

– Usein yrittäjä huolehtii vain työntekijöidensä työterveyttä. Oma terveys ja hyvinvointi jäävät hoitamatta, toteaa yksikön työterveyshoitaja Anne Auvinen.

– Jos laivan kapteeni ei ole kunnossa, kukaan ei tiedä, minne laiva menee. Kun yrittäjä ja yritys voivat hyvin, sillä on suuri merkitys myös työntekijöiden hyvinvoinnille, hän muistuttaa.

Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa Business Health -yksikkö toteuttaa Business Help Forumia, joka tarjoaa yrittäjille kriisiapua.

– On erittäin hyvä, että yrittäjillä on joku paikka, missä purkaa mieltään. Yrittäjillä näyttää olevan paljon asioiden jakamisen ja keskustelun tarvetta. Paineet ovat usein suuret, kun liossa on koko omaisuus ja harteilla painaa vastuu myös työntekijöistä, Anne Auvinen sanoo.

-Yrittäjien jaksamiseen pätee sama periaate kuin muillakin. Asioista pitäisi puhua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Usein autostakin pidetään säännöllisemmin ja parempaa huolta kuin omasta itsestä.

Aktiivisuutta ja varhaista puuttumista asioihin

Varhainen ja aktiivinen asioihin puuttuminen on työhyvinvoinnin perusta. Yhdessä asiakkaan kanssa Condian työterveyden asiantuntijat pyrkivät tunnistamaan hälytysmerkkejä ja tarttumaan niihin.

– Valmennamme esimiestä tekemään työntekijöilleen kysymyksen: mitä sinulle kuuluu. Ja rohkaisemme häntä oikeasti kuuntelemaan vastausta, vaikka se tuntuisi sekaantumiselta toisen asioihin. Jos aidosti välittää, se ei ole sekaantumista, vaan paremminkin lähimmäisen rakkautta, Anne Auvinen toteaa.

– Tarvitaan myös aktiivista yhteispeliä. Esimiehen on hyvä ottaa meihin yhteyttä heti, kun työpaikalla tapahtuu jotain. Jos esimerkiksi tiedämme hankalasta palaverista, osaamme varautua, että kohta ovi voi käydä. Pääsemme heti puhumaan oikeista asioista eikä vain sairaslomasta, joka ei useinkaan ole ratkaisu, Paula Tuominen lisää.

– Puutumme asioihin, korjaamme niitä, valmennamme ja annamme työpaikalle selviytymisen työkaluja. Lopullinen tavoitteemme on oikeastaan se, ettei meitä tarvittaisi enää ollenkaan.

{gallery}pp-condia{/gallery}

Condia Oy

osoite Hallituskatu 36 B
90100 Oulu

puh. 010 197 010

email etunimi.sukunimi@condia.fi

www.condia.fi

Business Health-yksikkö

osoite Hallituskatu 36, 2. krs., 90100 Oulu

Share.