Ajanmukaista aikuiskoulutusta

0

pp-ksak-intro.jpg

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on erikoistunut tuottamaan koulutus- ja kehittämispalveluja koko Koillis-Suomen ja erityisesti omistajakuntien – Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven – tarpeisiin. Herkästi ympäristöänsä havainnoivan ja verkostoituneen oppilaitoksen toiminnan vahvuuksia ovat asiakaslähtöisyys, nopea muuntautumiskyky ja räätälöidyt koulutuspalvelut.

– Haluamme osaltamme turvata alueen kilpailu- ja toimintakykyä niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Koulutuksella on kaikkina aikoina oma, tärkeä tehtävänsä, kiteyttää toimitusjohtaja, rehtori Jari Hentilä.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on ajanmukainen ja monipuolinen, paikallista identiteettiä vahvistava oppilaitos. Rahoituksellisesti koulutukset jakaantuvat työvoimapoliittiseen koulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja yrityskohtaiseen koulutukseen.

– Koulutukset kehittyvät alueemme työmarkkinoiden, elinkeinoelämän ja yritysmaailman tarpeiden tahdissa, toimitusjohtaja toteaa ja korostaa oppilaitoksen opetushallitukselta saamaa työelämän palvelutehtävää, rehtori toteaa.

– Visiomme on olla johtava aikuiskoulutuksen näyttötutkintoja ja työelämän palveluja tuottava ja alueen kehittämiseen osallistuva asiantuntijaorganisaatio.

Osa laajaa yhteistyöverkostoa

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus tuntee toiminta-alueensa ja sen ominaispiirteet.

– Teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti sekä koulutusten ja näyttötutkintojen järjestämisessä että kehittämishankkeissa. Olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Koillismaan seudullisia yrityspalveluita, joiden tavoitteena on mm. yrityspalvelujen entistä parempi saavutettavuus.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen ammatillinen lisäkoulutus ja muu työmarkkinoita tukeva koulutustarjonta rakennetaan työntekijöiden, työnantajien ja koko alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhteistyötä tehdään mm. Koillismaan työ- ja elinkeinotoimiston sekä elinkeinojen kehittämisyhtiön kanssa lähes päivittäin.

Rakentaminen voimakkaasti mukana koulutuksissa

Keväällä 2009 alkanut koulutus käynnisti kaksivuotisen rakennusalan koulutusohjelman, jonka aikana voi suorittaa rakennusalan perus- ja ammattitutkinnon. Talonrakentamista tukevat mm. LVI-asentajan koulutukset ja teräsrakentamista hitsaajan täydennyskoulutukset ja luokkahitsaukset.

Rakentaminen tarvitsee myös materiaalia. Metsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvissä koulutuksissa perehdytään mm. leimikon ja puunkorjuun suunnitteluun sekä metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomiointiin. Saha- ja jatkojalostuksen prosessien hallinta tulevat tutuiksi puunjalostukseen liittyvissä koulutuksissa.

Yrittäjäkoulutuksella suuri merkitys

Yli 30 vuoden aikana Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on kehittynyt perinteisestä ammatillisesta kurssikeskuksesta vapailla koulutusmarkkinoilla toimivaksi oppilaitokseksi. Koulutustarjonta on laaja ja kuten Koillismaalle hyvin sopii, eri toimialoista vahvimmin ovat edustettuina matkailu, rakentaminen, puu- ja sahateollisuus, metsäala, elintarvikeala, tietotekniikka ja tietoteollisuus. Näiltä aloilta löytyvät myös useimmat yrittäjäkoulutuksessa menestymisen eväitä hakevat opiskelijat.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen järjestämä yrittäjäkoulutus kestää seitsemän kuukautta, jonka aikana opiskelija voi suorittaa kolmiosaisen yrittäjän ammattitutkinnon. Koulutus on monimuotoista ja tänä keväänä otetaan uutuutena käyttöön virtuaalinen harjoitusyritysympäristö.

– Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittava tai yritystoimintaa suunnitteleva voi ohjatusti työstää laskelmiaan ja suunnitelmiaan sekä testata ja hioa liikeideaansa.  Eniten koulutuksesta saavat ne, jotka paneutuvat opiskeluun tosissaan ja haluavat hyötyä annetuista eväistä. Käytännössä tulokset ovat näkyneet jo lukuisina uusina yrityksinä Koillismaalla, toteaa asiakkuuspäällikkö Päivi Peuna.

Tutkintoon valmistava koulutus auttaa myös jo toimivaa yritystä liiketoimintansa nykytilan arvioimisessa ja kehittämisessä. Yrittäjille ja yritysjohdolle onkin tarjolla sekä yrittämiseen että johtamiseen liittyvää koulutusta ja niihin liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.  Liikkeenjohdolle on alkamassa mm. yliopistotasoinen eMBA -koulutus.

– Yrittäjäkoulutuksen merkitys on koulutuskokonaisuudessamme suuri, lisäksi sen välillinen vaikutus on merkittävä. Yrittäjät ovat suora linkki elinkeinoelämään ja siellä oleviin kehittämis- ja kehittymishaasteisiin, Jari Hentilä summaa.

{gallery}pp-ksak{/gallery}

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Osoite
Ulkotie 3 (PL 13)
93600 Kuusamo

puh.
040 860 8949

fax
08 851 4561

email
ksak@koillismaa.fi

www.ksak.fi

Share.