Water Group valjastaa veden teollisuuden käyttöön

0

sk-watergroup-intro.jpgWater Group Ltd Oy:n toimenkuvana on vangita virtaava vesi teollisen tuotannon rengiksi. Porilainen ympäristöteknologiayritys suunnittelee prosessivesi- ja prosessijätevesilaitoksia pääasiassa energia-, teräs- ja kemianteollisuuden toimijoille. Lähtökohtana on räätälöidä asiakkaiden tarpeisiin energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä laitoksia.

Toiminnan painopiste on toimitusjohtaja Seppo Mäkisen vahvan suhdeverkoston myötä idässä. Tärkeimpiä kohdemaita ovat Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Kazakstan, Uzbekistan ja Turkki. Kotimaan markkinaosuus on alle 10 prosenttia.– Järjestelmiä on rakennettu tuhansia henkilöitä työllistäville tehtaille ja projektien budjetit vaihtelevat muutamasta miljoonasta kymmeniin miljooniin euroihin, Mäkinen valottaa hankkeiden mittakaavaa.

Yksilöllisesti räätälöityjä laitoksia

Yritys vastaa laitosten suunnittelusta, laitteiden ja materiaalien hankinnasta sekä toimituksista asiakkaalle. Lisäksi sen vastuulla ovat asennusten ja käyttöönoton valvonta sekä asiakkaan laitoskäyttäjien koulutus. Varsinaiset rakennus- ja asennustyöt tehdään asiakkaan toimesta.

– Käytämme yleensä yleisesti markkinoilla olevia tunnettuja prosesseja ja komponentteja, mutta jokainen laitos on aina yksilöllisesti räätälöity ja mitoitettu asiakkaan käyttötarpeen mukaan. Lähtövesi määrittää aina sen, millaista teknologiaa laitoksessa käytetään, Seppo Mäkinen selvittää.

Prosessivesilaitoksissa pyritään hyödyntämään sade-, järvi-, joki-, meri- ja lähdevesien lisäksi mitä tahansa käytettävissä olevaa vettä, kuten esimerkiksi talteen otettuja prosessijätevesiä. Suunnittelun lähtökohtana on aina vedenottotapa ja -paikka sekä lopullinen käyttötarkoitus.

– Yhä useammin tilaukset koskevat sekä prosessivesi- että prosessijätevesilaitoksia. Vesi pyritään ottamaan talteen ja palauttamaan käytön jälkeen uudelleen kiertoon. Yllättävää kyllä vihreät arvot ovat nousseet kunniaan myös idässä, Mäkinen kertoo.

Water Group Ltd Oy:n menestys perustuu vahvaan projektiosaamiseen ja kokonaisratkaisujen hallintaan. Yritys pystyy myös reagoimaan joustavasti ja nopeasti liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  Projektien onnistumisen edellytys on lisäksi laaja ja laadukas alihankkijoiden ja partnerien kansainvälinen verkosto.

– Pyrimme suosimaan kotimaisia toimittajia aina kunhan hinta, laatu ja toimitusajat vastaavat markkinahintoja, Seppo Mäkinen toteaa.

Vahvaa tiimityötä, avointa vuorovaikutusta

Vuonna 2001 perustettu Water Group aloitti toimintansa kahden henkilön voimin. Nykyisin palkkalistoilla on Porissa 10 – 12 insinööriä tai diplomi-insinööriä. Ukrainassa yritys työllistää viisi henkilöä, joiden tehtävänä on ensisijaisesti myynti ja markkinointi.

Ukrainassa yrityksellä on myös omaa laitteiden kokoonpanovalmistusta. Laitosten suunnitteluun, asennusvalvontaan ja käyttöönottoon sillä on käytettävissä projektikohtaisesti 30 – 50 asiantuntijaa.

– Lähdimme hallitusti liikkeelle ja kasvukin on ollut hallittua. Liikevaihtomme on nyt yli 10 miljoonaa euroa ja vuosittain toteutetaan 2-3 isohkoa projektia. Olen operoinut idän markkinoilla ikäni, joten tiedän, miten siellä pitää toimia, kertoo aiemmin Rauma-Repolan, Rauman Oy:n ja Rosenlewin leivissä vastaavantyyppistä liiketoimintaa vetänyt Seppo Mäkinen.

Yrityksen kilpailijoina on suuria kansainvälisiä toimijoita. Water Group Ltd Oy:n valttina onkin joustava ja markkinoihin nopeasti reagoiva organisaatio.

– Pystymme tekemään päätöksiä nopeasti ja olemaan joustavia. Byrokratiaa ei ole, vaan kaikki perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja tiimihenkisyyteen. Projektiosaaminen on vahvuutemme, eivätkä toteutusaikataulut veny sovitusta, Mäkinen luonnehtii.

Eri valmistajien prosessivesilaitoksissa ei Seppo Mäkisen mukaan ole merkittäviä eroja. Käytettävissä olevat työkalut ovat pitkälti samat, mutta laitosten toteutustavoista löytyy isojakin eroja.

– Tärkeintä on hahmottaa kokonaisuudet ja ymmärtää asiakkaan ongelmat. Kun suunnittelemme laitosta, pystymme tarjoamaan oikeanlaisen kokonaiskonseptin ja laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Markkinat täytyy tuntea ja hinnoittelussa toimia niiden mukaan.

Savukaasujen käsittelyssä on tulevaisuutta

Seppo Mäkinen näkee yrityksen tulevaisuuden varsin valoisaksi. Water Group Ltd Oy on aloittamassa savukaasujen käsittelyyn liittyvää liiketoimintaa, jossa ideana on puhdistaa savukaasusta kaikki ihmisille ja ympäristölle haitalliset ainesosat.

– Yritys on juuri allekirjoittanut ensimmäisen lähes 10 miljoonan euron kaupan Valko-Venäjälle. Haluamme saada tästä hyvän referenssin, koska kyseessä on yrityksen uskollinen asiakas. Uskon, että myös monet muut vanhat ja uudet asiakkaamme ovat kiinnostuneita tarjoamastamme uudentyyppisestä puhdistusjärjestelmästä.

Yrityksen tähtäimenä on nostaa liikevaihto muutamassa vuodessa 30 – 50 miljoonaan euroon. Seppo Mäkisen mukaan yrityksen vahva osaaminen ja henkilöstö tarjoavat erinomaiset edellytykset kasvulle.

Uusia kilpailijoita tulee markkinoille varmasti, mutta tulevaisuudessa vesivarojen riittämättömyys tulee asettamaan uusia vaatimuksia ja laajentamaan vedenkäsittelyssä liiketoiminnan mahdollisuuksia.

– Veden merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Vielä tällä hetkellä maailmalla soditaan öljystä, mutta tulevaisuudessa sotia voidaan käydä veden takia.

 

Water Group Ltd Oy
Osoite
Itsenäisyydenkatu 41 A
28100 Pori

puh.
02 550 1700

fax
02 633 1777

email
watergroup@watergroup.net

http://www.watergroup.net

Share.