Valtteina monipuolisuus ja hyvä palvelu

0

 

Kokkolan Työkaluässä on työkalujen ja koneiden erikoisliike. Nii-
tä löytyy kaikille aloille ja lisäksi laajat valikoimat erilaisia tarvik-
keita, kuten työkalujen teriä, hiomatarvikkeita, kemikaaleja ja jopa
työvaatteita. Myös kiinnitystarvikepuoli on erittäin laaja. Valikoimia
täydentävät vielä traktorien ja maatalouskoneiden varaosat ja tar-
vikkeet sekä ajoneuvojen akut.

 

– Suurimpia vahvuuksiamme on monipuolinen valikoima ja se,
että meillä on tarjota samasta tavarasta useampi hintaluokka. Tois-
ta näin isoa tämän alan yksikköä saa kaukaa hakea, toteaa Työka-
luässän toimitusjohtaja Pasi Poutanen.

Laajojen valikoimien ohella Työkaluässän ykkösasioita on hyvä
palvelu. Siihen kuuluu pienimuotoinen huoltotoiminta ja tarvittaes-
sa tavaran kuljetus.

– Kun asiakas astuu ovesta sisälle, sovimme kuinka laajamit-
taisen palvelun hän haluaa. Normaalisti esittelemme tuotteet, kar-
toitamme asiakkaan tarpeen, tarjoamme siihen sopivat tuotteen ja
asiakas vie sen mukanaan. Tarvittaessa voimme myös viedä tuot-
teen suoraan työmaalle ja antaa käytön opastuksen, Pasi Pouta-
nen täsmentää.

Asiakkaita joka alalta

Työkaluässän asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu perustuu liikkeen
osaavaan ja riittävään henkilökuntaan. Yrityksen palkkalistoilla on
kaikkiaan 15 ulkopuolista työntekijää.

– Asiakkailla ei ole aikaa odotella myyjiä. Meillä odotusaika on
yleensä lyhyt. Tarvittaessa lisäämme henkilöstöä, toimitusjohtaja
lupaa.

Yrityksen asiakkaita ovat ”kaikki, jotka tekevät töitä”. Laajaan
asiakaskuntaan kuuluvat mm. rakennusliikkeet, metallifirmat, kiin-
teistöhuollot, venetehtaat, autokorjaamot, kuljetusliikkeet ja moni-
en muiden alojen yritykset. Myös suurteollisuuden palvelemiseen
on hyvät valmiudet. Liikkeessä asioidaan noin sadan kilometrin sä-
teeltä, joskus kauempaakin.

Kasvava toimiala

Pasi Poutanen perusti yhdessä Hannu Kalliokosken kanssa Kokko-
lan Työkaluässän vuonna 1996. Yritys kuuluu yli sadan myymälän
valtakunnalliseen alan ketjuun, jonka päätavarantoimittaja on Iso-
joen Konehalli Oy. Varaosissa Työkaluässä kuuluu saman toimitta-
jan Longlife-ketjuun. Yhteistyökumppaneina Kokkolan Työkaluäs-
sällä on lisäksi kymmeniä muita tavarantoimittajia.

Runsaan kymmenen vuoden aikana yrityksen toiminta on yli
kymmenkertaistunut. Liikevaihto on nykyisin reilut kolme miljoo-
naa euroa.

– Tällaiselle liikkeelle on selvä tilaus. Työkalujen käyttö ja kehi-
tys vaikuttavat siten, että ala kasvaa. Kun ennen myytiin halvem-
paa tavaraa, halutaan nyt ammattitason hyvää tavaraa. Hyvin teh-
dyllä työkalulla on mukavampi tehdä töitä ja se kestää kauemmin.
Tätä kautta asiakkaan työn tuottavuus paranee, Pasi Poutanen to-
teaa.

Toimitusjohtaja uskoo yrityksen kasvun myös jatkuvan. Raken-
taminen kaikilla aloilla on vilkasta, eikä hiipumista ole näköpiirissä.
Työkaluässässä seurataan kehitystä skarppina ja toimintaa laajen-
netaan ja kehitetään asiakkaiden toiveiden tahdissa.

Kokkolan Työkaluässä ay
osoite Kauppakaari 2, 67600 Kokkola
puh. 020 741 0480
fax 020 741 0489
email kokkolan@tyokaluassa.net

www.tyokaluassa.net

Share.