Vakautta ja turvallisuutta niin yrityksille kuin henkilöasiakkaille

0

Yrittämiseen liittyy aina riskejä. Osaan niistä on mahdollista varautua, mutta kaikkia elämän mukanaan tuomia yllätyksiä ei voi edes ennaltaehkäistä. If tuntee riskit ja se haluaa olla omalta osaltaan auttamassa yrittäjää kohti turvatumpaa yritystoimintaa.

– Ifin asiakkaille on kehitetty erityinen yrityksen turvatesti, joka on räätälöity toimialakohtaisesti. Se auttaa yrittäjää käymään läpi yhdessä Ifin asiantuntijan kanssa juuri hänen yrityksensä todennäköisimmät riskit ja suojautumaan niiltä. Olipa kyse isosta tai pienestä yrityksestä miltä toimialalta tahansa, kertoo aluejohtaja Timo Mynttinen.If huolehtii myös yrittäjän henkilökohtaisista vakuutusasioista.

– Yrittäjän ja hänen perheensä vakuutusasiat hoituvat oman henkilökohtaisen yhteyshenkilön avulla. Ifin kautta järjestyy kokonaisvaltainen vakuutuspalvelu, johon kuuluvat yrityksen vahinkovakuutukset, Varman työeläkevakuutukset ja Henki-Sammon palvelut, mainitsee Mynttinen.

Henkilökohtaista kanssakäymistä

Mynttinen sanoo, että Ifin tehtävänä on löytää yrittäjälle oikeanlainen ja riittävä turva. Hän korostaa, että oikeanlaista vakuutusturvaa ei rakenneta puhelimessa vaan keskustelemalla henkilökohtaisesti kasvotusten asiakkaan kanssa. Vain siten pystytään kartoittamaan hänen todellinen vakuutustarve.

– Ifin tehtävänä on kartoittaa asiakkaansa turvataso ja tarjota riittävät vakuutusvaihtoehdot. Tämä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja yrityspuolella vielä usein niin, että Ifin väki jalkautuu yrittäjän luo, Mynttinen selventää.

Loppukädessä vakuutuksen laajuus on aina asiakkaan harkinnassa ja hän voi itse päättää, kuinka suuren riskin hän kantaa itse ja kuinka paljon antaa vakuutusyhtiön kannettavaksi.

– Asiakkaan kanssa yhdessä tehtävään vakuuttamisohjelmaan kirjataan ylös myös ne asiat, joita asiakas ei halua vakuuttaa, sanoo yhteyspäällikkö Jani Ollanketo.

Kartoituksia tekevät aina tiettyyn toimialaan erikoistuneet vakuuttamisen asiantuntijat. Heidän tehtävänään on myös ikään kuin herätellä arjen kiireissä puurtavaa yrittäjää.

– Vakuutusten tilanne kannattaa tarkistaa vuosittain, neuvoo Mynttinen.

Osaavat ihmiset ovat iso investointi

Timo Mynttinen muistuttaa, että henkilöriskit ovat yksi suurimpia riskitekijöitä etenkin pienyrityksissä.

– Yrittäjän omaan ja henkilökunnan hyvinvointiin ja terveyteen kannattaa panostaa, sillä osaava henkilöstö on yritykselle iso investointi. Myös sen mahdolliseen menetykseen kannattaisi suojautua niin pitkälle kuin mahdollista, neuvoo Mynttinen.
Muun muassa tähän löytyy Henki-Sammolta oivallinen ratkaisu.

– Henkilöstön investointisuoja turvaa yrityksen menetykset, jos työntekijän työpanos syystä tai toisesta menetetään, mainitsee yhteyspäällikkö Jukka-Pekka Heikkinen Henki-Sammosta.

Kehittyneet verkkopalvelut

Sampo konserniin kuuluva If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi yrityksellä on hyvin kehittyneet palvelut internetin kautta. Nettisivuilta voi muun muassa ostaa vakuutuksia, ilmoittaa muutoksista tai vahingosta. Vahinkojen ja riskien ennaltaehkäisy on hyvä tavoite ja se on kaikkien etujen mukaista. Aina se ei kuitenkaan onnistu. Siltä varalta jos jotain sattuu, on Ifillä olemassa 48 tunnin palvelulupaus.

– Lupaamme ottaa yrityksen vahinkoasian käsittelyyn kahden arkipäivän aikana, kun siitä ilmoitetaan If-yrityskansion kautta, mainitsee Timo Mynttinen.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Osoite
Porrassalmenkatu 17
50100 Mikkelipuh.
010 19 15 00email
etunimi.sukunimi@if.fi

www.if.fi

Share.