Työkykyä, terveyttä ja tuottavuutta

0

pp-mehilainen-intro.jpg

Mehiläisen Työterveys panostaa palvelujen korkeaan laatuun. Tämä tarkoittaa palvelujen rakentamista vastaamaan jokaisen asiakasyrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi huolehditaan palvelujen hyvästä saatavuudesta. Osana työterveyshuoltoa ovat käytettävissä Mehiläisen Lääkärikeskuksen monipuoliset tutkimus- ja erikoislääkäripalvelut.

– Tavoitteemme on, että asiakasyritys kokee työterveyshuollosta olevan todella hyötyä. Toimivat työterveyspalvelut merkitsevät yritykselle silkkaa säästöä. Kun yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyöllä pidetään huolta henkilöstön työkyvystä, ovat työterveyteen uhratut eurot todella pieniä verrattuna saavutettuun hyötyyn, sanoo Mehiläisen Oulun työterveysyksikön johtaja Jukka Sipponen.

– Yhteistyö yrityksen ja Työterveyden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Mitä paremmin ymmmärrämme yrityksen liiketoimintaa, sitä paremmin osaamme laittaa omat tuotteemme palikoiksi sitä tukemaan, täydentää Mehiläisen aluemyyntipäällikkö Airi Karvonen.

Vahvuutena tiivis yhteistyö

Mehiläisen Työterveyden asiakkaana on isoja ja pieniä yrityksiä sekä julkissektorin työpaikkoja. Kaikenkokoisissa yrityksissä henkilöstön työkyky ja hyvinvointi ovat keskeisiä menestystekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan työsuorituksiin ja sitä kautta tuottavuuteen.

– Toimintamme vahvuus on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa. Sitä kautta voimme saavuttaa mahdollisimman hyvät tulokset ja henkilöstö voi hyvin, ilman ristiriitoja työpaikalla ja pysyy työkykyisinä mahdollisimman pitkään, Jukka Sipponen toteaa.

– Mietimme yhdessä, mistä asiakas hyötyy eniten. Mitä suurempi yritys, sitä tiiviimpää yhteistyö on. Isojen firmojen kanssa pidämme yhteyttä lähes päivittäin. Toki on myös yrityksiä, jotka eivät halua kovin tiivistä yhteydenpitoa. Silloin saattaa riittää, että vain kerran vuodessa suunnittelemme tarvittavia toimenpiteitä, hän jatkaa.

Tehokasta apua nopeasti

– Työterveyshuollossa on lyhyet vasteajat. Olemme saaneet hyvää, ammattitaitoista väkeä. Omalle työterveyslääkärille pääsee yleensä samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Mehiläisen Lääkärikeskuksen kanssa. Annamme takuun siitä, että kiireellisessä tapauksessa hoitoon pääsee aina samana päivänä, Airi Karvonen kertoo.

Työterveyspalvelujen hinnoittelun perustana on pieni perusmaksu, kaikki muu laskutetaan tehtyjen toimenpiteiden mukaan. Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut kuuluvat jokaiseen sopimukseen. Niiden samoin kuin sairaanhoitopalvelujen laajuudesta sovitaan yrityksen tarpeiden mukaisesti.

– Tehtävämme on kertoa mitä palveluja voimme tarjota, tunnistaa tarpeet yrityksessä ja henkilötasolla sekä vastata tarpeisiin, Airi Karvonen selventää.

Apua jaksamiseen ja työyhteisöjen toimivuuteen

– Nykyajan työelämässä yhä useammin törmätään työssä jaksamisen haasteisiin. Niihin saa meiltä apua sekä yksilö- että työyhteisön tasolla, Jukka Sipponen kertoo.

Työn terveellisyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa työyhteisöjen ja työn organisoinnin kehittämisellä. Työn kehittämiseksi Työterveys tarjoaa asiantuntevan työterveystiimin tuen. Työpsykologian ja työfysioterapian asiantuntijat ovat erikoistuneet ennakoimaan hyvinvoinnin ja tuottavuuden uhkia ja etsimään yhdessä työyhteisön kanssa ratkaisuja mahdollisesti ilmaantuviin ongelmiin.

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa syntyy työterveyshuollon väelle myös paljon hiljaista, luottamuksellista tietoa. Näitä varhaisia signaaleja palautetaan työpaikalle ennenkuin asiat menevät pahempaan suuntaan. Työterveyshuoltoa koskevat samat salassapitovelvoitteet kuin muutakin terveydenhuoltoa, joten yhteistyötä yrityksen kanssa tehdään niin, ettei yksittäisen työntekijän tietosuoja vaarannu.

– Työterveyden puolueeton asema ja luottamuksellisuus mahdollistavat sen, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat turvallisesti käyttää palveluja ja pohtia oman työhyvinvointinsa kannalta keskeisiä asioita. Tämä on myös Työterveyden vahvuus: yrityksellä on käytössään yhteistyökumppani, joka huolehtii niin yrityksen kuin sen työntekijöiden hyvinvoinnista, painottaa Jukka Sipponen.

{gallery}pp-mehilainen{/gallery}

Mehiläinen Työterveys Oulu

Osoite
Hallituskatu 36 A, 6. krs
90100 Oulu

puh.
08 3232 311

fax
08 377 102

email
etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

www.mehilainen.fi

Share.