Tutkintoja ja monenlaista työelämän kehittämistä

0

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) on yksi alueellinen työelämän kehittäjä, joka järjestää monenlaisia oppimisen mahdollisuuksia seutukunnalle yhdessä eri toimijoiden kanssa. SAMI:n oman koulutuksen lisäksi oppilaitos toimii erityisosaamisen välittäjän roolissa koordinoiden erilaisia oppimishankkeita.

 

SAMI:n aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelujen palvelupäällikkö Hannu Fyhr kertoo, että oppilaitos pyrkii ennakoimaan tulevaisuutta ja varautumaan työelämän tarpeisiin jo hyvissä ajoin.

– Yksi tehtävämme on kartoittaa osaamisvajeita ja tuottaa alueelle sellaista osaamista, jota siellä tarvitaan. Tätä kartoitustyötä teemme yhteistyössä yritysten kanssa. Toteuttajina kanssamme ovat muun muassa eri oppilaitokset, yritykset ja elinkeinoelämän asiantuntijat kuten yrityspalvelukeskukset, tutkimus- ja osaamiskeskukset, työvoimahallinto ja eri järjestöt ympäri maan, kertoo Fyhr.

SAMI:n tuottamaa räätälöityä koulutusta on hyödyntänyt muun muassa Savonlinna Works Oy, joka halusi kehittää henkilökuntansa hankintaosaamista. Koulutus hankittiin Mikkelin ammattikorkeakoululta.

Ensin valmiudet, sitten tutkinto

SAMI on monialainen ammatillinen oppilaitos. Sen opintokokonaisuuksista löytyy sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnonvara- ja ympäristöala, palvelu- ja kulttuuriala sekä tekniikka- ja liikenneala. Uusimpien tutkintojen joukossa on muun muassa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto.

– Se on luontaista jatkoa prototoiminnalle ja mainio osoitus itäsuomalaisesta yhteistyöstä, sillä toteutamme tutkinnon yhdessä Pohjois-Karjalan aikuisopiston kanssa, mainitsee Fyhr. Hänen mukaansa tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa lähdetään liikkeelle asiakaslähtöisesti.

– Ensin luodaan valmiudet ja sitten suoritetaan tutkinto.

Osoituksena hyvin hoidetusta työstä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sai marraskuussa 2007 opetusministeriön myöntämän Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.

Oppisopimus lisää suosiotaan

Yksi merkittävä osa-alue SAMI:n tarjonnassa on ammatillinen pätevöittämiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus, jonka suosio on lisääntynyt etenkin yrittäjien keskuudessa.

– Vuosittain oppisopimuksen kautta valmistuu ammattiin 350 henkilöä, mainitsee Fyhr.

Kaikkiaan Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee vuosittain noin 2500 opiskelijaa. Heistä noin tuhat on aikuisopiskelijoita. Työpaikan koulutuskuntayhtymä tarjoaa noin 300 henkilölle, eli oppilaitos on varsin merkittävä työllistäjä Savonlinnan seudulla.

 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Osoite
Pohjolankatu 4-6 (PL 12)
57201 Savonlinna

puh.
015 550 6000

fax
015 550 6215

email
sami@samiedu.fi tai
etunimi.sukunimi@samiedu.fi

www.samiedu.fi

Share.