Teollisuuden monipuolinen kumppani

0

Korahmor Oy on paljon enemmän kuin yritys, joka myy valmistavalle teollisuudelle toiminnanohjausjärjestelmiä. Asiakas saa kumppanin, jonka tuki ulottuu kaikkein keskeisimpiin osa-alueisiin: itse tuotteeseen, tuotantoa ohjaavaan järjestelmään ja liiketoiminnalliseen prosessiin.

 

Korahmorin hallituksen puheenjohtaja Kari Ilkkala uskaltaa luvata asiakaskumppaneilleen selkeää kilpailuetua.

– Palvelukonseptimme suurin hyöty asiakkaalle on nopeus. On tutkittu, että valmistavilla yrityksillä tuotteen kokonaisläpimenoajasta yli 90 prosenttia on pelkkää odottamista. Kumppanuudella, jossa ovat mukana prosessi, tuote ja järjestelmä, pystytään läpimenoaikaa lyhentämään olennaisesti. Myös kustannukset alentuvat, koska tuote tulee myyntitilanteessa paremmin määriteltyä, hän perustelee.

Yritykselle väline kasvuun

Korahmor Oy on yhdysvaltalaisen, maailman kolmanneksi suurimman ERP-ohjelmistojen toimittajan Infor Global Solutions Inc:n jälleenmyyjä Suomessa. Suuri globaali taustavoima takaa, että resurssit riittävät jatkuvaan tuotekehitykseen alalla, joka käy yhä monimutkaisemmaksi ja jossa tapahtuu koko ajan paljon.

Korahmorin suomalaisasiakkaita ovat pienet ja keskisuuret yritykset ja ulkomaisten yritysten suomalaiset tytäryhtiöt. Asiakaskunnan yhteinen nimittäjä on kappaletavarateollisuus.

– Parhaiten toiminnanohjausjärjestelmämme sopii valmistaville yrityksille, joilla on selkeästi omat tuotteet ja tuoteperheet. Siinä vaiheessa, kun tulemme yritykseen, toiminta on yleensä jo ammattimaista ja johdolla on kehittämisen meininki. Todelliseen kasvuun lähtö edellyttää, että yrityksen järjestelmät ja prosessit laitetaan kuntoon, Kari Ilkkala toteaa.

– Parhaiten palvelukonseptistamme hyötyy asiakas, joka on muodostanut itselleen selkeän näkemyksen siitä mitä haluaa ja hakee yhteistyökumppania kehittämään toimintaansa, hän täydentää.

Asiakkaalle räätälöity järjestelmä

Korahmor lokalisoi amerikkalaiset ohjelmistot suomalaisiin olosuhteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa joukkoa muutoksia, jotka mahdollistavat ohjelmiston myymisen ja toimimisen suomalaisissa erityisolosuhteissa.

Vielä tärkeämpää ovat ohjelmiston muutokset, joita tehdään kunkin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kari Ilkkala puhuu konfiguroidusta tuotannosta ja massaräätälöinnistä.

– Tuotteet, jotka ovat ilmiasultaan samanlaisia, voivat sisältää hyvin paljon asiakkaan tehtävissä olevia valintoja. Tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella tosi paljon ja silti ne voidaan sovittaa heti sarjatuotantoon, varata oikea kapasiteetti, ostaa oikeat materiaalit ja saada tehtaalle heti oikeat impulssit tuotantoon.

– Jotta tällaiseen tuotantoon päästään, pitää edetä kaikilla osa-alueilla yhtäaikaa. Tarvitaan työkalu eli ohjelmisto, yrityksen oman tuotteen suunnittelu ja ymmärrys konfiguroidusta tuotannosta sekä liiketoiminnallisen prosessin läpivienti, Ilkkala summaa.

Käytännössä Korahmorin ja asiakkaiden välille syntyy useimmiten pitkä, tuloksellinen kumppanuus. Vanhimmat asiakassuhteet ovat kestäneet pitkästi toistakymmentä vuotta.

– Valmistavassa teollisuudessa pitää pystyä sarja- ja massatuotantoon ja silti vaatimukset ovat yhä yksilöllisempiä. Asiakas haluaa käyttöön uusia ominaisuuksia sekä jatkuvaa toiminnanohjaukseen ja liiketoiminnan prosesseihin liittyvää konsultointia, Kari Ilkkala perustelee.

– Korahmorin palvelukonseptiin kuuluu soveltaa järjestelmän suomat mahdollisuudet asiakkaiden tarpeisiin. Kaiken muun voimme tehdä, paitsi johtaa asiakasyritystä – muutoksen johtaminen kuuluu aina asiakkaalle.

{gallery}hy-korahmor_oy{/gallery}

 

Korahmor Oy

Osoite
Possentie 1 A 1
13200 Hämeenlinna

puh.
040 5702 191

email
kari.ilkkala@korahmor.fi

Share.