Puun asiantuntija raakalaudasta kaapelikeloihin

0

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Konsernin kansainvälisen toiminnan perustana ovat vankka kokemus ja voimakas tuotekehitys, joiden ansiosta puolet konsernin toiminnasta on vientiä.

 

– EU-maista vuonna 2007 merkittävin vientimaa oli Ranska. Muita tärkeitä markkina-alueita ovat esimerkiksi Italia, Saksa, Japani, Algeria ja Egypti, kertoo Versowood Group Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra.Versowoodin toiminnan kulmakiviä ovat innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys, jatkuva tehokkuuden parantaminen ja erilaisuus.

– Teemme kaiken mahdollisimman tehokkaasti ja kustannuksia säästäen. Pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa tuottamaan heille lisäarvoa uusia tuotteita kehittäen ja vanhoja toimintamalleja kyseenalaistaen. Koko toimintamme ydin on sahatavaranjalostaminen, jota tukevat muun muassa tehtävät investoinnit. Näin luomme entistä vahvempaa kokonaisuutta, kuvaa Kopra.

Tuotannon perustana sahateollisuus

Versowood-konsernissa on viisi erillistä liiketoiminta-aluetta: saha-, liimapuu-, maa- ja tierakennus-, puupakkaus- sekä energiatoimiala.

– Sahateollisuuden osuus liikevaihdosta on ylivoimaisesti suurin, perussahatavaroiden noin 45 prosenttia. Sahaamme kolmessa eri yksikössä, Vierumäellä, Mikkelissä (Otavan yksikkö) ja Riihimäellä. Asiakkaitamme ovat muun muassa puutavaraliikkeet sekä -tukkurit, höyläämöt ja kotimaiset talotehtaat, kertoo Kopra.

Versowood hankkii raaka-aineensa itse kotimaisista sertifioiduista metsistä. Puuta ostavat Etelä-Suomen metsänomistajilta 28 konsernin ammattitaitoista hankintamiestä. Vuodessa konserni hankkii 2,4 miljoonaa kuutiota puuta, josta noin kaksi miljoonaa kuutiota menee omien sahojen käyttöön.

– Määrä tarkoittaa noin 200 rekka-autokuormaa päivässä neljällä eri sahalinjalla, selventää toimitusjohtaja.

Liimapuuta konserni valmistaa Vierumäellä, Kotkassa ja Heinolassa. Heinolan ja Kotkan tehtaat ovat keskittyneet standardiliimapuuhun ja Vierumäen yksikkö projektiliimapuun valmistukseen.

– Näyttävimpiä kohteitamme liimapuun osalta ovat esimerkiksi Sibeliustalo, Metlan toimitalo sekä Vihantasalmen silta. Asiakkaitamme ovat kotimaassa sekä ulkomailla rakennus-, tukku- ja puutavaraliikkeet.

Infraliiketoiminnassa Versowoodin päätuotteita ovat puhelin- ja sähköpylväät, mutta myös erilaiset puusillat ja meluaidat. Asiakaskuntana ovat energialaitokset sekä julkisyhteisöt.
Puupakkauspuolella tuotteita ovat kaapelikelat, kuormalavat ja vanerilaatikot. Asiakaskuntana on erilainen pakkaava teollisuus, paperi-, rakennus- ja painoteollisuus sekä kotimaiset ja ulkomaiset kaapelivalmistajat.

– Viides ja uusin liiketoiminta-alueemme on energia, jossa ideana on lisäarvon hankkiminen eri sivutuotejakeille muun muassa pellettien muodossa.

Haasteina ylitarjonta ja raaka-aineiden hinta

Versowood Group Oy on perheyhtiö, jonka omistavat Ville Kopra sekä hänen veljensä Pekka ja heidän isänsä Keijo. Näistä Pekka toimii Versowood Oy:n toimitusjohtajana ja Keijo hallituksen puheenjohtajana.

– Näen perheyrittäjyyden meillä vahvuutena. Olemme hyvässä kasvuvaiheessa ja meillä on pieni omistajakunta, joka mahdollistaa esimerkiksi nopean päätöksenteon ja reagointikyvyn, kertoo Ville Kopra.

Versowood on perustettu vuonna 1946. Toimintansa se aloitti puunsahauksella, jonka ympärille se on kehittynyt ja kasvanut monin yritysostoin ja investoinnein.

Vuoden 2008 alussa konserni työllisti 720 henkeä, joista noin puolet työskentelee Vierumäen yksikössä. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto oli 242,7 miljoonaa euroa.

– Vuosi 2007 oli 2000-luvun vuosista paras, muutoin kannattavimmat jaksot sijoittuvat 90-luvulle. Vuotta 2007 lukuun ottamatta on 2000-luku ollut puuteollisuudessa kannattavuudeltaan hyvin vaatimatonta. Raakapuun hinta Suomessa on maailman korkein. Vuoden 2009 alussa Venäjän puutullit uhkaavat viisinkertaistua nykytasosta, mikä vaikeuttaa entisestään kotimaan puutilannetta. Venäjän puun korvaaminen kotimaisella puulla tuntuu mahdottomalta ja pelkään pahaa, että tämä ajaa metsäteollisuudessa tuotannon supistumiseen pysyvästi, toteaa Kopra alan tulevaisuuden haasteista.

Lisäksi ongelmana alalla ovat dollarin voimakas heikkeneminen ja rakentamisaktiivisuuden putoaminen.

 

Versowood Group Oy
Osoite
Teollisuustie 60
19110 Vierumäkipuh.
010 8425 1008

fax
010 8425 380

email
etunimi.sukunimi@versowood.fi

www.versowood.fi

Share.