Monipuolista jätehuoltoa laadukkaasti

0

pp-hauru-intro.jpg

Monipuolisuus on ollut Haurun Jäteauto Ay:n toiminnan kantava periaate jo vuosikymmeniä. Asiakkaat saavat yrityksestä kaikki tarvitsemansa jätekuljetuksen palvelut luotettavasti, modernilla kalustolla ja ammattitaidolla hoidettuina. Koko toiminta on sertifioitu.

Veljesten Lassi ja Matti Haurun omistama 50-vuotias perheyritys palvelee Oulussa ja ympäristökunnissa. Palveluihin kuuluvat loka- ja viemärihuolto, jätekuljetus sekä erilaisten kotitalousjätteiden, kuten seka-, bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja pahvijätteiden kuljetus, ja erikoisuutena mm. Pendolino-junien jätevesisäiliöiden tyhjennys jopa viisi kertaa päivässä.

Lisäksi yritykseltä voi tilata vaihtolavan rakennusjätteitä varten, muita vaihtolavakuljetuksia ja esimerkiksi messutapahtuman jätehuollon.

– Monipuolisuus on alalla vahvuus. Monet asiakkaat haluavat samasta paikasta kaikki tarvitsemansa jätehuollon palvelut, toimitusjohtaja Lassi Hauru sanoo.

Kaikki jäte jatkokäsittelyyn

Haurun Jäteauton asiakkaita ovat yksityisasiakkaat, asuinkiinteistöt sekä yritykset, erityisesti kauppa ja teollisuus. Monet asiakassuhteet ovat kestäneet jopa vuosikymmeniä.

Kaikki sekajäte kuljetetaan Ruskon jätekeskuksen vastaanottopisteeseen. Paperit, kartongit ja lasit jatkavat matkaansa uusiokäyttöön, metalli eroteltavaksi, sako- ja umpikaivolietteet jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi, biojätteet kompostoitavaksi, energia- ja puujäte jätekeskukseen eroteltavaksi. Ravintoloiden rasvanerotussäiliöihin kertyvä rasva sekä korjaamoissa ja huoltoasemilla hiekkakaivoihin kertyvä hiekka ajetaan niin ikään jätekeskukseen.

Uusinta toimintaa on lentoaseman ison glykolisäiliön tyhjennys. Lentokoneiden siiville ruiskutettava kemikaali ei jää enää luontoon, vaan sekin menee jatkokäsittelyyn.

– Kaikki keräämämme jäte menee jollain lailla käsittelyyn ja kierrätykseen mahdollisimman tarkasti, Lassi Hauru kiteyttää.

Jätteiden tehokas jatkokäsittely ja kierrätys eivät olisi mahdollisia ilman jätteiden lajittelua mm. kotitalouksissa ja yrityksissä.

– Ihmiset ovat oppineet lajittelun ja koko ajan paranee. Välinpitämättömyyttä on silti jonkin verran ja virheitäkin sattuu. Väärin lajiteltu astia voi pilata koko kuorman, toimitusjohtaja toteaa ja kumoaa ainakin sen tiukan harhaluulon, että jätteet menisivät autossa joka tapauksessa sekaisin.

– Se on varmaa, että jos oikea jäte on oikeassa astiassaan, se viedään varmasti sinne minne se kuuluukin.

Jatkuvaa koulutusta ja uutta kalustoa

Jätteiden kuljetus jatkokäsittelyyn ja kierrätykseen on ekologista, ympäristöä säästävää työtä. Alan yrityksen toiminta on tarkasti säädeltyä ja luvanvaraista. Ja ympäristövelvoitteet tulevat yhä tiukemmiksi, Lassi Hauru arvioi.

– Suuria haasteita on myös henkilökunnan jatkuva koulutus. Nytkin on moni kuorma-autokuljettajan ammattipätevyyskoulutuksessa. Kaikilla kuljettajilla on työturvallisuuskoulutus ja adr-koulutus palavien nesteiden kuljetukseen.

– Osaava ja motivoitunut henkilökunta on tärkeä voimavara. Mitään palveluita ei pysty tekemään hyvin ilman osaavaa henkilökuntaa.  Suurin osa meidänkin työntekijöistä on työpaikkakoulutettu yrityksessä pitempään työskennelleen henkilön ohjauksessa.

– Toinen haaste on kaluston uudistamisessa. Kovassa käytössä oleva kalusto täytyy pitää hyvässä kunnossa.

Haurun Jäteauton periaatteena on tehdä työ aina mahdollisimman laadukkaasti. Siitä kertovat sertifikaatit, jotka on saatu paitsi laadussa ja ympäristöasioissa, myös työterveydessä ja työturvallisuudessa.

{gallery}pp-hauru{/gallery}

Haurun Jäteauto Ay

Osoite
Sälpäkuja 3
90630 Oulu

puh.
08 538 0600

fax
08 538 0660

email
asiakaspalvelu@haurunjateauto.fi

www.haurunjateauto.fi

Share.