Moderneja työkaluja CENTRIAsta

0

kp-centria2CENTRIA tutkimus ja kehitys on Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön aputoiminimi, jonka puitteissa kaikki ammattikorkeakoulun yrityslähtöiset maksulliset palvelut toteutetaan. CENTRIA-toimintoihin kuuluvat tutkimus- ja kehitysprojektit sekä maksullinen palvelutoiminta, johon luetaan myös erilaiset kurssit ja täydennyskoulutus.

Ylivieskan yksikön CENTRIA-toiminnot edustavat noin puolta KPAMK:n TKI-toiminnoista. Ylivieskassa on viisi yrityksille palvelutoimintaa tuottavaa huipputason laboratoriota , joita yritykset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Tuotetestauslaboratoriossa voidaan altistaa tuote erilaisiin olosuhteisiin, muuttamalla ympäristön lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta, taikka altistamalla tuote suolasumulle. Lisäksi voidaan testata esimerkiksi ovien ja ikkunoiden ilman- ja sateenpitävyyttä sekä tuulenpaineen kestävyyttä.

-Teemme myös tärinätestausta, jolla voidaan selvittää tuotteiden tärinänsietoa kuljetus, varastointi ja käytönaikaisissa olosuhteissa. Tuotetestaukseen kuuluu myös EMC-testauslaboratorio,  jossa testataan mm. kuinka paljon laite  tuottaa sähkömagneetista häiriötä ympäristöönsä sekä laitteen kykyä sietää häiriöitä selvittää tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Leppälä.

Puutuotelaboratorio mahdollistaa laajat ja laadukkaat palvelut puutuotealan yrityksille. Puutuotepalveluihin kuuluvat mm. 3D-suunnittelu, CNC-työstöt sekä teollinen pintakäsittely näihin liittyvine asiantuntija- ja testauspalveluineen. CENTRIAn testauslaboratoriossa voidaan testata esimerkiksi ovien ja ikkunoiden tuulen- ja vedenpitävyyttä sekä lämpötilojen kestävyyttä.

Tuotantotekniikan laboratorio puolestaan tarjoaa yrityksille korkeatasoisia mallinnuspalveluja.
-Meillä on modernit mittalaitteet, joilla voidaan mitata tuote ja tehdä siitä kolmiulotteinen malli. Mallinnuksia on käytetty mm. varaosissa, joita ei ole enää saatavilla, tutkimus- ja kehitysjohtaja esittelee. Laser-keilaimella voidaan taas mallintaa sisä- ja ulkotiloja. Esimerkiksi Ylivieskassa on myllyn ympäristö laserkeilattu ja tehty myllyalueesta laboratorion 3D-tulostimella kolmiulotteinen pienoismalli. Teollisuudelle, joka suunnittelee uusien koneiden hankkimista halliinsa, on mallinnuksella testattu mahtuvatko koneet tiloihin.

CENTRIAlla on Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen Instituutin kanssa yhteinen RFMedia-laboratorio, jossa tutkitaan mm. uusinta radiotekniikkaa ja langatonta teknologiaa. Ylivieskaan on rakennettu yksi maailman ensimmäisistä LTE –radiostandardin mukaisista koeverkoista kenttätestaukseen. Lisäksi CENTRIA on yhdessä merkittävien radioverkko-osaajien kanssa mukana Tekesin tutkimusohjelmassa, jossa tutkitaan uuden ajan radio- ja mobiililaitetekniikoita.

Messuosastoja ja koulutusta

20 vuoden aikana on lukuisat yritykset hyödyntäneet CENTRIAn palveluja messuosastonsa toteuttamisessa. Messutoiminnan osaamistiimi rakentaa asiakkaalle osaston avaimet käteen –periaatteella vaikka alusta loppuun saakka ja ulkomaita myöten.
-Asiakasyrityksen ei tarvitse tehdä muuta kuin tuoda haluamansa tiedot osastolle, Hannu Leppälä kiteyttää.

CENTRIAn koulutuspalvelut järjestää yritysten tarpeisiin räätälöityjä asiakaslähtöisiä koulutuksia, täydennyskoulutuksia, työvoimakoulutuksia sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Suosituimpia koulutuksia ovat tietokoneohjelmistojen esim. 3D CAD-koulutukset sekä kieliopinnot.

Ota yhteyttä

Ylivieskan CENTRIAn tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu yleensä projekteina, jotka perustuvat ulkoatulleisiin toimeksiantoihin tai omaan soveltavaan tutkimukseen. Toiminnan rahoitus saadaan  yrityksiltä ja julkisilta hankerahoittajilta, kuten Tekesiltä ja aluekehitysrahastoista.

Hannu Leppälä kannustaa yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä CENTRIAan, kun yrityksen tuotekehityksen yhteydessä tarvitaan tutkimus- ja testauspalveluja- Tai kun yrityksessä tarvitaan suoria palveluja, kuten messuosaston toteuttamisessa.

-Yhteistyöstä yritysten kanssa on paljon hyviä esimerkkejä, siitä kertoo mm. se, että Ylivieskan CENTRIAn rahoituksesta noin kolmannes (v. 2010 1,1 milj.€) on asiakasrahoitusta.

Yhteystiedot

CENTRIA Ylivieska / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Osoite
Vierimaantie 7
84100 Ylivieska

puh.
044 449 2705

email
hannu.leppala@CENTRIA.fi

www.centria.fi

Share.