Maa-aineksia kokonaisvaltaisena palveluna

0

 

pp-morenia-intro.jpgMorenian vahvuus perinteisellä toimialalla on innovatiivinen ja monipuolinen palvelu. Yhtiö hoitaa asiakkaiden maa-ainesasiat kokonaisvaltaisesti, luvista ja suunnittelusta kiviainesten toimituksiin ja ympäristönhoitoon. Kaikkialla Suomessa.

 

Morenian peruspalvelua ovat hiekan, soran, murskeen ja jalostetun maa-aineksen tuotanto ja toimitukset. Pääasiakkaita ovat betoniteollisuus, asfaltti- ja maanrakennusyritykset, radanrakennus sekä kunnat ja kaivokset. Morenian vastuulla on muunmuassa noin 20 suomalaisen betonitehtaan kiviaineshuolto.

– Kiviainesten toimittamisessa olemme verkostoituneet kuljetus- ja murskausfirmojen kanssa, joten voimme tarjota asiakkaaille mahdollisimman kattavat ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelut, sanoo Morenian toimitusjohtaja Pertti Oikarinen.

– Lapissa meillä on oma kiviainesten murskausfirma, E. Hyvönen Oy. Siellä voimme tarjota omissa nimissä pitkän palveluketjun, esimerkiksi kiviaineksen kuljetettuna ja murskattuna haluttuun kohteeseen, hän lisää.

Morenialla on maa-ainesten ottoalueita ympäri maata. Niistä otetaan erilaisia kiviaineksia 7-8 miljoonaa tonnia vuodessa. Yrityksellä ei ole lainkaan omaa sisäistä käyttöä, vaan kaikki tuotettavat kiviainekset myydään ulos.

– Olemme neljänneksi suurin kiviainesten myyjä Suomessa ja iso tekijä varsinkin Pohjois-Suomessa, toimitusjohtaja toteaa.

Kiviaineksia merenpohjasta

Morenian erikoisosaamista ovat merenpohjasta nostetut kiviainekset. Morenia on edelläkävijä merenpohjan kiviainesten hyödyntämisessä Suomessa.

– Harjut jatkuvat merenpohjassa, josta saatava hiekka ja sora on täysin samanlaatuista kuin maan pinnalla. Euroopassa ja muualla maailmassa maa-ainesten nosto merenalaisista harjuista on normaalia toimintaa, meillä vielä melko uutta, toimitusjohtaja kertoo.

Morenian tavoitteena on lisätä merenalaisten maa-ainesvarojen käyttöä. Yrityksellä on jo lupa nostaa merestä kiviaineksia Helsingin ja Loviisan edustalla. Esimerkiksi Vuosaaren sataman rakentamisessa käytettiin näitä maa-aineksia seitsemän miljoonaa kuutiota.

Perämeren alueella on merenpohjan kiviainesten nostamisesta meneillään ymäristövaikutusten arviointi. Jos lupa niiden nostamiseen saadaan, voidaan merenpohjan maa-aineksia käyttää tulevaisuudessa vaikkapa tuulivoimapuistojen rakentamisessa.

Ympäristöarvot korkealla

Merenpohjan kiviainesten hyödyntämisen lisäksi Morenia panostaa paljon innovatiiviseen tuotekehittelyyn ja kestävään kehitykseen.

Yhteistyössä Outokummun Tornion tehtaan kanssa Morenia välittää ns. OKTO-rakennustuotteita, jotka ovat CE-merkittyjä kiviaineksia. Korvaavat materiaalit säästävät luonnon harjukiviaineksia ja kallioita.

– Kestävä kehitys on toimintamme periaate. Pyrimme vähentämään neitseellisten kiviainesten käyttöä ja korvaamaan niitä kierrätystuotteilla.

– Uusia tuotekehitysprojekteja on meneillään koko ajan. Niiden kautta haemme uusia palveluja ja uusia tuotteita, esimerkiksi kaivosten rikastusprosesseissa tarvittavia tuotteita.

OKTO-tuotteiden lisäksi on Morenian asfalttikiviaineksille ja raidesepelille myönnetty tuotteiden laadun takaava CE- merkintäoikeus. Yhtiön koko toiminnassa noudatetaan ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää ja lisäksi ympäristöjärjestelmä on sertifioitu.

– Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. On itsestään selvää, että ne hoidetaan aina esimerkillisesti. Maa-ainesten ottopaikkaan voidaan jälkityönä laittaa esimerkiksi uusi lampi. Valkealassa sellainen on jo syntymässä ja lammen ympärille on kaavoitettu uusia omakotitontteja.

 

 

 

Morenia Oy
Osoite
Veteraanikatu 5 (PL 81)
90100 Oulu

puh.
0205 64 100

fax
0205 646 656

email
etunimi.sukunimi@morenia.fi

www.morenia.fi

Share.