Kuusamossa paistaa aurinko joka päivä

0

pp-kuusamo-intro.jpgJoillekin paistaa aurinko joka päivä. Tämä ajatus on kirkkaana Kuusamon kaupungin visiossa.

– Lähdemme siitä, että Kuusamo on maailman napa ja asiat tehdään, ei välttämättä paremmin eikä huonommin, mutta vähän eri tavalla, kuvailee kaupunginjohtaja Timo Halonen.

– Olemme maantieteellisesti etäällä. Kuusamossa on pitänyt aina satsata siihen miten tänne pääsee, ja rakentaa tietoliikenneyhteyksiä. Toisaalta olemme reittien solmukohdassa, kohtaamispaikka. Se taas on antanut pohjan sille, että osaamme kohdata ihmisiä. Matkailun palvelut ja kaupanteko ovat syntyneet tästä, kaupunginjohtaja selventää visiota.

Kuusamossa on myös totuttu rakentamaan omaa tulevaisuuttaan itse. Omatoimisuus ja aktiivisuus ovat arvossaan.

– Tämä heijastuu kuusamolaiseen elinkeinoelämään ja täkäläiseen tapaan tehdä asioita. Täällä tehdään tulevaisuutta. Ei isoilla pääomilla, vaan verkostoja ja yhteyksiä rakentaen. Matkailu luo kontakteille loistavat mahdollisuudet, joita muut elinkeinot ja julkinen sektori osaavat käyttää hyödyksi, Timo Halonen sanoo.

Kuusamossa tulevaisuus nähdään mahdollisuutena. Siinä mielessä Kuusamossa paistaa aurinko joka päivä.

Suurkaupunki luontomatkailussa

– Vaikka olemme syrjäinen rajaseutupitäjä, olemme täältäpäin katsottuna maailman napa. Takana on kaunis ajatus rakentaa itse omaa hyvinvointia ja kilpailukykyä. Meillä on valtteja, jotka ovat maailman mittakaavassakin huippua. Siinäkin mielessä olemme maailman napa, kaupunginjohtaja jatkaa vision selventämistä.

Kuusamo on suurkaupunki esimerkiksi luontomatkailussa. Paikkakunnalla käy joka vuosi miljoona luonnosta kiinnostunutta turistia.

– Meillä on myös monia luontoa hyödyntäviä, alansa huippua edustavia yrityksiä. Niille kaikille on tyypillistä paikalliset juuret ja korkeat tavoitteet, Halonen muistuttaa. Kun tähän vielä liitetään yhteistyökyky, on tuloksena todellinen huippuluokan klusteri.

– Suuryritykset vetävät tänne matkailijoita ja hyödyntävät muita yrityksiä ohjelmapalveluissa tai alihankkijoina. Yhteistyössä syntyy matkailijoille valtavia, ainutlaatuisia elämyksiä. Esimerkiksi erämaaretken aikana, keskellä ei mitään, odottamattoman hieno ateria. Kuusamolainen yritysmaailma osaa verkottua tehokkaasti, kaupunginjohtaja iloitsee.

– Matkailu on Kuusamossa jo niin isoa toimintaa, että kaikki ymmärtävät sen tuovan paljon hyötyä ja mahdollistavan muutakin hyvää, Timo Halonen summaa.

Aitoja kuusamolaisia elämyksiä

Kuusamo tunnetaan parhaiten ehkä Rukasta. Tunturikeskus on kasvanut yhdeksi alansa kärkipään paikoista ja nimenomaan aktiiviloman viettopaikkana.

– Emme ole vain afterski-paikka, vaan aktiivinen, hyvinvoinnin ja luontoon pohjautuvan matkailukaupunki, jossa on pitkälle vietyjä, aitoja kuusamolaisia elämyksiä. Vahvuutemme rakentuvat luontoon, kaupunginjohtaja täsmentää. Hän ei voi edes kuvitella, että metsien tai muun luonnon käytöstä syntyisi enää eriäviä näkemyksiä missään yritystoiminnassa Kuusamossa.

Kuusamossa elää vahva usko tulevaisuuteen.

– Täällä tartutaan uuteen, ollaan aktiivisia ja osataan tehdä ratkaisuja, Timo Halonen toteaa.

Matkailulla on merkitystä tässäkin. Kun paikkakunnalle virtaa ihmisiä, tulee heidän mukanaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Se osaltaan auttaa kuusamolaisia tekemään asioita pilottina ja kehityksen kärjessä. Vähän eri tavalla kuin missään muualla.

Kuusamon kaupunki
osoite Kaiterantie 22
993600 Kuusamo
puh. 040 860 8600
fax 08 866 0048
email etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
www.kuusamo.fi
{gallery}pp-kuusamo{/gallery}
Share.