Joka hetki asiakkaan luona

0

 

Verkko Korpela Oy vastaa oman alueensa sähköverkon kehittämi-
sestä ja kannattavuudesta sekä verkonrakennustoiminnasta, johon
liittyviä palveluja se tarjoaa myös kunnille ja muille verkkoyhtiöille.
Yhtiö tunnetaan hyvästä sähkönlaadusta, asiakaspalvelusta, valta-
kunnallisesti edullisista hinnoista ja jännitetyöosaamisesta.

 

– Toimimme reaaliaikaisena ”kuljetusyhtiönä” sähköntuottajien
ja asiakkaiden välillä varmistaen asiakkaiden sähkönsaannin vuo-
rokauden jokaisena hetkenä, kertoo verkkopäällikkö Vilho Moisio.

Kehitystyötä vuosituhannesta toiseen

Yhtiön henkilökunta oli 1990-luvulla keskeisessä roolissa, kun Suo-
meen kehitettiin valtakunnallinen verkkostandardi, joka ohjaa ta-
paa, kuinka jakeluverkkoja rakennetaan tänä päivänä Suomessa.

Ennen vuosituhannen vaihdetta yhtiön toiminnalle myönnettiin
ISO 9001 laatusertifikaatti. Moisio kertoo, että laatujärjestelmän
toimintaperiaatteet muodostavat perustan tämänpäiväiselle ”Verk-
kovisio 2030” -hankkeelle, jolla valmistaudutaan vastaamaan ener-
giariippuvaisen yhteiskunnan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

– Vision toteutuksen keskeisimpinä tavoitteina on edelleen vä-
hentää luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähkökatkosten määrää
sekä taata asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukainen sähkönlaa-
tu, sanoo Moisio.

Tietojärjestelmät taitureiden käsissä

Verkko Korpela Oy:n henkilökunnan tietojärjestelmien käytön osaa-
minen on muutettu taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaaksi
sähköverkkotoiminnaksi.

– Kun asiakas soittaa meille, näemme tietokoneeltamme hyvin
paljon asioita kohteesta ja voimme toimia tavallaan näkymättömi-
nä asiakkaan pihamaalla, Moisio kertoo.
– Esimerkiksi sähköverkon kuntotietoja hallinnoidaan kunnon-
hallintajärjestelmällä, jolla voidaan paikallistaa korjausta edellyttä-
vät kohteet, mikä mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden oikea-
aikaisen toteutuksen. Näin pystytään ennaltaehkäisemään vikojen
syntymistä, mikä olisi yli kolmentuhannen kilometrin mittaisessa
sähköverkossa haastava tehtävä ilman tietojärjestelmiä, jatkaa
verkkopäällikkö.

Kaukokäyttöjärjestelmä taas mahdollistaa suurjännitevikojen
paikallistamisen automaattisesti, minkä ansiosta aiemmin parikin
tuntia kestäneet katkokset voidaan korjata nykyisin jopa muuta-
massa minuutissa.

Kaiken takana on henkilökunta

Verkko Korpela Oy:n toiminnan laatu ja henkilökunnan osaaminen
näkyvät häiriöttömänä sähköntoimituksena ja paikallisena asiakas-
palveluna. Mahdollisessa vikatilanteessa yhtiöllä on omalla alueel-
laan käytettävissä yli 40 sähköalan ammattilaista.

– Paikallisten ammattilaisten käyttö nopeuttaa vikojen korjaus-
ta ja lyhentää siten sähkökatkosten pituutta, muistuttaa Moisio.
Hyvä laatu onkin Verkko Korpela Oy:lle kunnia-asia.

{gallery}Kuvakansio{/gallery}

 

Verkko Korpela Oy

Osoite
Junkalantie 15, PL 13
69101 Kannus

puh.
06 874 7311

fax
06 870 408

email
etunimi.sukunimi@korpelanvoima.fi

www.korpelanvoima.fi

Share.