Jätehuollon tehokas edelläkävijä

0

Kiertokapula Oy on yksi maamme suurimmista jätehuoltoyhtiöistä. Se huolehtii omistajiensa, 17 kunnan, yhteensä yli 320 000 asukkaan ja tuhansien yritysten jätehuollosta, jätteiden käsittelystä ja jätteiden hyötykäytöstä. Tehokkaasti toimiva yhtiö on myös edelläkävijä jätteiden energiahyötykäytössä.

 

Vuonna 1993 perustetun Kiertokapula Oy:n tavoitteena on tarjota alueensa kunnille, kuntien asukkaille ja yrityksille nykyaikaisia jätehuoltopalveluja sekä edistää osaltaan kestävää kehitystä. Koko toimintansa ajan yhtiö on satsannut jätehuollon jatkuvaan kehittämiseen ja uusiin investointeihin.- Jätehuolto on voimakkaasti kehittyvä ala, jossa pitää pysyä ajan tasalla. Ennenkaikkea pitää seurata jatkuvasti kiristyvää ympäristölainsäädäntöä ja määräyksiä, toimitusjohtaja Kari Mäkinen täsmentää.

Jätteiden hyötykäyttöasteen vaatimukset kasvavat kaiken aikaa. Ainoa keino saavuttaa tavoitteet, on hyödyntää jätteet yhä tehokkaammin energian tuotannossa.

– Tämä ei tarkoita jätteen polttamista, vaan nimenomaan energian talteenottamista ja hyötykäyttöä kaukolämpönä tai sähkönä. Sillä korvataan fossiilisia polttoaineita. Ja miksi jätteestä syntyvää lämpöä ei hyödynnettäisi, kun vaihtoehtona on laittaa se vain maanpoveen seuraavien sukupolvien riesaksi, toimitusjohtaja toteaa.

Jätevoimala, biojäte- ja biokaasulaitos

Toimialueella syntyvä biojäte kompostoidaan biojätelaitoksessa Hyvinkäällä ja myydään edelleen hyötykäyttöön Eviran hyväksyminä multatuotteina, jotka sopivat maanparannusaineiksi. Kompostointilaitoksessa käsitellään 10 000 tonnia biojätettä vuodessa. Siitä syntyviä multatuotteita myydään yhteensä 8 000 m3 vuodessa.

Kaikki Kiertokapulan alueen asumisessa syntyvät jätteet tai syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteet viedään puolestaan Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan Riihimäelle, jossa ne hyödynnetään kaukolämpöenergiaksi Riihimäen ja Hyvinkään kaupungin tarpeisiin.

Ekokem Oy Ab:n jätevoimala täyttää ensimmäisenä Suomessa EU-lainsäädännön asettamat vaatimukset jätevoimaloille. Jätteiden hyödyntäminen kaukolämmön tuottajana aloitettiin vuonna 2007. Sen jälkeen ovat muut alueet seuranneet perässä.

– Jätteiden polttaminen ja siitä syntyvän energian hyödyntäminen on tapa, millä Eurooppa ja muut Pohjoismaat hoitavat jätteiden hyötykäytön. Saksassa jätevoimaloita on jo yli 100, Ruotsissakin 20. Suomeen laitoksia tulee maksimissaan noin 10. Sitten olemme eurooppalaisella tasolla jätteen käsittelyssä, Kari Mäkinen sanoo.

Seuraavana isona investointina on suunnitelmissa biokaasulaitoksen rakentaminen jo lähivuosina. Silloin voitaisiin biojätteen mädätyksessä syntyvä kaasu ottaa talteen ja hyötykäyttää energiana. Mädäte jälkikompostoidaan ja käytetään maanparannusaineena ja lannoitteena.

Jätteiden lajittelu tärkeää

Kiertokapulan toimialueella Kanta-Hämeessä sekä osin Pirkanmaalla ja Keski-Uusimaalla syntyy yhdyskuntajätettä noin 280 000 tonnia vuodessa. Käytössä on yksi iso kaatopaikka, jossa päästöjä on mahdollista tarkkailla riittävän tehokkaasti. Lisäksi yhtiöllä on hoitovastuu kahdesta suljetusta kaatopaikasta 30 vuoden ajan.

Jätehuoltoyhtiö vastaanottaa ja käsittelee kaiken jätteen, myös yrityksiltä, kaupalta ja teollisuudelta tulevan jätteen, sekä ongelmajätteet ja saastuneet maa-ainekset. Jotta syntyvä jäte voidaan edelleen hyötykäyttää, on sen lajittelu tärkeää. Ns. syntypaikkalajiteltu jäte menee suoraan hyötykäyttöön, ilman välilajittelua.

– Siksi meillä on vahva neuvontayksikkö, joka opastaa ja ohjaa kuntalaisia sekä alueella toimivia yrityksiä ja laitoksia jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä. Sillä näyttääkin olevan vaikuttavuutta, toimitusjohtaja Kari Mäkinen kertoo.

 

Kiertokapula Oy
Osoite
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinnapuh.
03 622 980 (vaihde)

email
etunimi.sukunimi@kiertokapula.fi

www.kiertokapula.fi

Share.