Infrapunateknologia tulee tsunamin lailla!

0

U2i – You Two Innovation, käyttökielessä ja teksteissä U2i, on ehtinyt paljon, vaikka yrityksen historia on lyhyt.

– Perustimme U2i:n syksyllä 2009. Tästä lähti määrätietoinen ylösajo, jonka aikana varmistimme hyvät valmistus- ja jakelusopimukset, loimme oman suojatun tuotemerkin (FIR65º), joka jalkautettiin tuotepakkauksia myöten – luonnollisesti, toimitusjohtaja Petri Pirnes toteaa.

– Vastaanotto esimerkiksi Q4/2011 myyntiin jalkautetulle FIR65º Hyvinvointipussille on ollut
lämmin ja erittäin myönteinen, hehkuu Pirnes, joka on tyytyväinen yrityksen reippaisiin
alkuaskeliin.

Infrapunateknologia, huomisen arkea

Miksi infrapunateknologia?

– Se on tulevaisuutta. Infrapunateknologia tulee kuin tsunami, kuin led-lamput
hehkulamppujen tilalle, vakuuttaa Pirnes.

– HUMAN Application liiketoiminta-alueemme keskittyy kuluttajille suunnattuihin
tuoteratkaisuihin. Näissä pääpaino on hyvinvointia ja terveyttä edistävissä tuoteratkaisuissa.

Suomen 300 jakelijan lisäksi Puolan ja Kanadan liiketoiminnat ovat täydessä vauhdissa ja
sopimustekninen viilaus on meneillään viiden EU-maan kanssa, selvittää Pirnes.

– FIR on osa tulevaisuutta esim. erilaisissa toimintaympäristöissä, joista mm. Medical-puolen teknologiset tuoteratkaisut ovat yksi suuntaus, johon yrityksemme on tuotekehityksessä keskittynyt.

FIR65º Medicalin ensimmäinen tuote on tarkoitus saada tuotteistettua markkinoille Q2/2012 aikana.

-Lisäksi olemme kehittämässä mm. sähköautoteollisuuteen tuotesovellusta, jossa FIR-teknologiaa hyödynnetään, kuvaa Pirnes FIR-maailman tulevaisuutta.

Paljon testausta ja positiivista palautetta

Yrityksen FIR- teknologiaa on testattu ja sitä testaa mm. Jyväskylän Yliopisto, Kuortane
Urheiluopiston Testing Lab, Työterveyslaitos ja Psoriasisliitto.

– Tulokset ovat olleet hyviä ja jatkotutkimuksia käynnistämme systemaattisesti eri
tutkimuskumppaneidemme kanssa. Neuvottelemme parhaillaan mm. Pierre-Yves Cousteau ja hänen edustaman Cousteau-säätiön kanssa tulevasta tuotekehityshankkeesta, paljastaa Pirnes.

U2i on nuori yritys, mutta toimitusjohtaja Pirnes tietää minne he ovat matkalla:

– Olemme infrapunateknologian asiantuntijayritys, joka tuotekehityksen, -valmistuksen ja –
myynnin ohella on tulevaisuudessa mahdollisesti myös merkittävä alueellinen työllistäjä.

– Parhaillaan etsimme ja kartoitamme kansainvälistyvän kasvumme tueksi osaajia niin verkostoon kumppaneiksi kuin osakkuudesta kiinnostuneita tahoja, sanoo Pirnes.

Lähiajat näyttävät mihin U2i ehtii, alku on ollut menoa lämpimässä myötätuulessa. Nähtäväksi jää mikä maa seuraavaksi lämpenee FIR65º brändille.


Infrared Technology is coming like a tsunami!

U2i – You Two Innovation, known as U2i, has been very productive, even though the company’s history is short.

“We established U2i in the autumn of 2009. During the start-up phase we set up everything, including making excellent manufacturing and distribution agreements, registering our trademark (FIR65 º), and designing the product packaging” CEO Petri Pirnes says.

“The reception, for example for FIR65 º Q4/2011 sales turnover, has been warm and very positive,” glows Pirnes, who is very satisfied with the company’s brisk initial steps.

Infrared Technology, tomorrow’s daily life

Why infrared technology?

“It’s the future. Infrared technology is coming like a tsunami, replacing led lamps and incandescent light bulbs,” declares Pirnes.

“The HUMAN Application business area focuses on consumer well-being and health promotion product solutions.

In addition to 300 Finnish distributors, Polish and Canadian businesses are already in full swing and technical contract filings are underway in five more EU countries,” confirms Pirnes.

“FIR is part of the future in several operating environments. For example, medical sector technology is one area the company focuses on developing product solutions.

“FIR65º, the first medical product, is expected to be manufactured ready for the market during Q2/2012.

“In addition, we are developing a product for the electric car industry in which FIR technology is utilized,” Pirnes describes the FIR-world future

Lots of testing and positive feedback

The Company’s FIR technologies have been tested by, as well as other organisations, the University of Jyväskylä, Kuortane Sports Institute Testing Lab, the Finnish Institute of Occupational Health, and the Finnish Psoriasis Association.

“The results have been good, and further studies are being systematically instigated with our various research partners. Amongst others, we are currently negotiating with Pierre-Yves Cousteau and the Cousteau Foundation he represents, about the future development of the project,” reveals Pirnes.

U2i is a young company, but CEO Pirnes knows where it is heading to:

“We have infrared technology expertise, manufacturing capacity, and in addition to sales, the possibility of being a major regional employer in the future.

“Currently we are mapping and searching for more international talent, interested in supporting our growth, as network partners and shareholders.”

The near future will show how far U2i goes. Hot on the heels of an exciting start, let’s see which country is the next to warm to the FIR65º brand.


Yhteystiedot

U2i | You Two Innovation

Osoite
Alasintie 3 (PL 18)
FIN-90400 OULU

Myynti/vienti
Petri Talvitie, 045 123 7978
petri.talvitie@u2i.fi

Sijoittajasuhteet
Janne Äijänen, 045 118 4030
janne.aijanen@u2i.fi

Tuotekehitys
Mika Paakkari, 040 486 7878
mika.paakkari@u2i.fi

Toimitusjohtaja
Petri Pirnes, 0400 585 673
petri.talvitie@u2i.fi

www.u2i.fi

www.fir65.com

Share.