Henkilöstö Y-Tilin tärkein voimavara

0

Oululaisen tilitoimiston Y-Tilin yhdeksän työntekijää muodostavat tehokkaan ja osaavan tiimin, joka jatkuvasti kouluttautumalla pitää osaamisensa ajan tasalla. Lisäksi yritys panostaa määrätietoisesti henkilöstönsä työhyvinvointiin. Kaikesta tästä rakentuu työn laatu, josta hyötyvät tilitoimiston kaikki asiakkaat.

Vuonna 1965 perustettu Y-Tili on keskikokoinen, auktorisoitu tilitoimisto, jonka kaikilla työntekijöillä on kaupallinen koulutus. Neljällä on kirjanpitäjän arvostettu KLT-tutkinto ja yhdellä tilintarkastajan HTM-tutkinto. Jokaisella toimiston asiakkaalla on oma, henkilökohtainen kirjanpitäjänsä, mutta ovet ovat avoinna myös muiden työntekijöiden luokse – tilanteen mukaan.

Tilitoimiston palvelutarjontaan kuuluvat perinteiset, asiakaskohtaiset tilitoimistopalvelut, kuten kirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset ja palkanlaskentapalvelut. Joillekin asiakkaille toimisto huolehtii myös maksuliikenteestä.

Lisäarvoa neuvonnalla

– Viime aikoina olemme usein konsultoineet yrityksen perustamisessa, rahoituksen järjestämisessä sekä yrityksen aloitukseen ja muutosvaiheiden lomakeruljanssissa, kertoo koulu- ja pankkimaailmasta tilitoimiston johtoon siirtynyt Y-Tilin toimitusjohtaja Teuvo Välikangas.

– Nykyisin suuntana on yhä enemmän konsultoiva apu, asiakkaan neuvonta. Esimerkiksi asiakasyrityksen tehdessä hyvää tulosta olemme neuvoneet muuttamaan yhtiömuotoa. Tai opastaneet siinä, paljonko kannattaa nostaa osinkoja, paljonko palkkaa. Tämä tuo lisäarvoa ja usein myös rahallista etua asiakkaalle, hän lisää.

Vuorovaikutus tilitoimiston kanssa toimii myös toisinpäin. Asiakas voi kysyä vapaasti neuvoa mihin tahansa yrityksensä taloushallintoon liittyvään pulmaan – maksutta. Toki erikseen sovittava ja perusteellista selvittämistä vaativa yrityskohtainen konsultointi on maksullista.

– Pyrimme aina siihen, että asiakas saa vastauksen nopeasti, toimitusjohtaja korostaa.
Y-Tilin pääomistaja on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, jonka jäsenet voivat yrityksensä talousasioissa saada maksutonta erityisneuvontaa myös muutamista lakitoimistoista, joiden kanssa yrittäjäyhdistys on sopinut yhteistyöstä.

Luotettavaa ja kustannustehokasta

Y-Tili on nykyaikainen tilitoimisto, jossa ovat käytössä ajanmukaiset toimitilat sekä ohjelmisto-, kone- ja laitekanta.

– Käytämme hyväksi monia sähköisiä palveluja. Esimerkiksi asiakkaiden viranomaisilmoitukset lähetetään sähköisesti, samoin tilitoimiston omat myyntilaskut, toimitusjohtaja kertoo.

Tilitoimiston perusperiaatteena on palvella asiakkaita kaikissa tilanteissa luotettavasti ja ammattitaitoisesti kilpailukykyisin hinnoin.

– Tärkeitä arvojamme ovat luottamus ja ammattitaito. Kun henkilöstöllä on kokemusta, osaamista ja resurssit tehdä työtään hyvin, syntyy korkea työn laatu, Teuvo Välikangas määrittelee.

– Aika monesti olemme niiden kolmen tilitoimiston joukossa, joita arvostetut tilintarkastustoimistot suosittelevat asiakkailleen. Hyvin tehty työ markkinoi palveluja parhaiten. Toisaalta meidät tunnetaan toimistona, jonka tiedetään noudattavan lakeja ja asetuksia tarkasti, hän lisää.

Y-Tili osallistuu Taloushallintoliiton organisoimiin asiakaskyselyihin kahden vuoden välein. Kyselyn tuloksia ja asiakkailta jatkuvasti saatuja palautteita käytetään toiminnan suunnittelun ja kehittämisen perusteina.

Tavoitteena hallittu kasvu

Y-Tilin omistajat ja hallinto ovat valinneet yritykselle kehittämispainotteisen strategian.

– Omistaja odottaa hallittua kasvua, joka on mielestäni mukava tavoite, Teuvo Välikangas toteaa.

– Siihen pyrimme mm. tukemalla asiakkaiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua ja selviytymistä taantuman aikana. Kasvua haetaan myös kilpailukykyisten tarjousten avulla sekä mahdollisten tilitoimistojen liiketoimintojen ostojen kautta.

Yhteystiedot

Y-Tili Oy

Osoite
Uusikatu 64 B
90100  Oulu

puh.
08 534 1000

fax
08 534 1030

email
etunimi.sukunimi@y-tili.fi

www.y-tili.fi

Y-tili-logo

Kartta

Share.