Energinen ja monipuolinen rannikkokaupunki

0

 

Kalajoen elinkeinoelämä on monipuolista ja kehittyy vireästi.

– Voidaan sanoa, että Kalajoella on monta tukijalkaa, kiteyttää kaupungin elinkeinojohtaja Miia Himanka.

Hiekkasärkkien tuomat ainutlaatuiset mahdollisuudet on Kala- joella osattu hyödyntää todella monipuolisesti.

Hiekkasärkät on kylpylöineen, leirintäalueineen, golfkenttineen ja hiekkadyyneineen nykyisin Suomen vetovoimaisin kesämatkailu- kohde, jossa kirjataan yli 300 000 yöpymistä ja noin miljoona kävi- jää vuodessa.

 

Matkailualan yrityksiä alueella on 60, joissa yhteensä 500 työntekijää sesonkiaikaan. Hiekkasärkillä myös asuu vakituisesti lähes 300 henkilöä ja määrä on kasvussa.

– Alue laajentuu koko ajan. Kaavoitamme lisää tontteja ja Hiekkasärkkien keskusta uusiutuu parin vuoden aikana lähes kokonaan. Meriluontokeskus ja kylpylähotelli ovat valmistumassa, ja juuri toteutetun kaavamuutoksen jälkeen ydinkeskustan alueella on kokonaisuudessaan rakennusoikeutta 66 000 kerrosneliötä, Miia Himanka kertoo.

Tukijalat puusta ja metallista

Kaikkein voimakkaimmat tukijalat Kalajoella ovat kuitenkin aina olleet puu- ja metalliala sekä maatalous. Paikkakunnan puuteollisuus työllistää 300 henkilöä ja alan yritysten liikevaihto on yhteensä 60 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut metalliteollisuudessa ovat 400 työpaikkaa ja 60 miljoonaa euroa.

Rakennusala on niin ikään vahva. Alan yrityksiä maarakentajista ovivalmistajiin on Kalajoella kaikkiaan 70, joissa 320 työpaikkaa. Lisäksi kaupungissa on poikkeuksellisen monta, yhteensä 70, kuljetusalan yritystä. Ne työllistävät 270 henkilöä.

Kalajoen suurimpien yritysten joukkoon kuuluu yrityksiä usealta eri toimialalta, mm. Topi-Kalustaja Oy, Ruukki Oyj, Junnikkala Oy, Steel-Kamet Oy, Rahjan Huolinta Oy, Ferral Components Oy, Lista-Center Oy, Nivat & Forss Oy ja Turner-Door Oy.

Perinteinen alkutuotanto on edelleen merkittävä elinkeino. Kaupungissa on 330 maatilaa ja 62 turkistarhaa. Erikoisalojen osaamistakin Kalajoelta löytyy, esimerkkeinä timanttiporauksiin erikoistunut Oy Kati Ab sekä venepuolella Oy Finn-Marin Ltd, jolle on tulossa uusi, 4.000 m2 kokoinen halli Rahvon teollisuusalueelle.

Tekemisen meininkiä

Vireä Kalajoki ja sen sijainti vilkkaan 8-tien varrella on herättänyt laajemminkin yrittäjien mielenkiintoa. Miia Himanka kertoo saaneensa useita kyselyjä paikkakunnalle sijoittumisesta mm. kaupan alalta. Meinalan teollisuusalueelle ollaankin kaavoittamassa tilaa kaupan alan yrityksille. Rakennusoikeutta alueelle tulee 15 000-20 000 kerrosneliötä, joka soveltuu parhaiten paljon parkkitilaa vaativalle kaupan alan yritystoiminnalle.

Elinkeinoelämän kannalta tärkeälle satamalle Kalajoen Rahjassa laaditaan hankesuunnitelma. Siinä määritellään sataman tavoitteet ja kehittämistarpeet, jotta sen kilpailukyky säilyisi myös tulevaisuudessa. Sataman asiakaskunta koostuu noin sadasta yrityksestä. Satamaan on palkattu kaupungin toimesta kokopäiväiset satamajohtaja ja -mestari. Satamaväylä on avoinna laivaliikenteelle ympäri vuoden.

Kalajoen kaupungin väkiluku kasvaa neljättä vuotta ja on nyt 9 300. Samoin kasvaa työntekijöiden määrä kaikilla muilla toimialoilla paitsi maa- ja metsätaloudessa. Yritysten määrä on nyt 550 ja uusia syntyy parikymmentä vuodessa.

Elinkeinojohtaja löytää myönteiseen trendiin monta syytä.

– Suurin syy ovat paikalliset ihmiset. Yrittäjyys ja tekemisen meininki on kalajokisilla selkäytimessä. Päättäjät tukevat päätöksillään elinkeinoelämää. Mahdollisuudet osataan hyödyntää, ja päätöksissä uskalletaan ottaa myös riskejä, mutta ei yltiöpäisesti.

Kalajoen kaupunki

Osoite
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

puh.
08 469 11

email
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi

Share.