Elinkeinoelämän vireä yhteistyökumppani

0

pp-rakk-intro.jpgRaahen ammatillisen koulutuskeskuksen visiona on olla kasvava ja toimintojaan kehittävä aikuiskouluttaja ja palveluiden tuottaja, joka lisää asiakkaidensa osaamispääomaa.

– Olemme elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Kehitämme eri aloilla toimivien yritysten osaamista ja yksityisten henkilöiden valmiuksia työmarkkinoilla. Myös erityisryhmien, täsmentää aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Matti Mänty.

– Samalla kehitämme myös itseämme ja opimme jokaisesta koulutusprojektista. Olemme aluekehittäjä ja laajan verkoston jäsen, jotta voimme välittää monipuolisia aikuiskouluttajapalveluja alueelle.

Yhteistyössä

Raahen ammatillisella aikuiskoulutuskeskuksella on yli 30 vuoden kokemus alalla. Oppilaitoksen pitkä historia ja sitä kautta vahva ympäristön tuntemus ovat Matti Männyn mukaan tärkeitä kilpailuvaltteja.

– Tunnemme alueen elinkeinorakenteen ja yritykset. Seuraamme niiden kehitystä tarkasti ja pystymme järjestämään koulutusta hyvin asiakaslähtöisesti. Kaikki koulutus ja palvelut, joita tuotamme, suunnittelemme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Raahen Aakk:n asiakkaita ovat yritykset, työvoima- ja opetusviranomaiset, yksityiset henkilöt, yhdistykset, säätiöt sekä muut oppilaitokset. Koulutuksen virallinen järjestäjä on Raahen kaupungin omistama Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy, joka puolestaan omistaa Raahen Osaamiskeskus Oy:n. Tämä rakentaa osaltaan verollista ja toimivaa rajapintaa yrityksiin ja niiden koulutustarpeisiin.

Aikuiskoulutuskeskus järjestää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää lisäkoulutusta. Koulutuksen sisällöstä, toimintamallista, kestosta, aikataulusta ja rahoitusmahdollisuuksista sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Lyhyimmillään koulutuksen kesto on yksi päivä, pisimmillään 16 kuukautta.

– Eniten on kysyntää lyhytjaksoisesta täsmäkoulutuksesta, niin sanotuista korttikoulutuksista. Alakohtaisesti suosituimpia koulutuksia ovat tällähetkellä lähihoitajakoulutus ja rakennusalalla peruskorjauskoulutus. Metallialalla on peruskoulutuksen lisäksi suosittu esimerkiksi kansainvälinen hitsaaja- eli IW-koulutus, rehtori kertoo.

Koulutuksella voidaan lisätä henkilöstön osaamista juuri sillä osa-alueella millä yritys haluaa. Tämä näkyy parhaiten oppisopimuskoulutuksen suosiossa. Moni yrittäjä, työsuhteessa oleva tai uuden työsuhteen aloittava suorittaa oppisopimuksella tutkintoja joustavasti työnsä ohessa.

Aikuiskoulutuskeskus vie oppimisprosessia muutenkin itse yrityksiin. Kun opetuksessa voidaan käyttää yrityksen omaa kalustoa ja työympäristöä, pääsee oppilaitos mukaan viimeisimpiin elinkeinoelämän prosesseihin ja kehittämään omia oppimisympäristöjään entistä ajanmukaisemmiksi. Tai paremminkin: askeleen edelle.

Verkostoitumalla

Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tavoitteena on, että yrityksissä sen toiminta nähdään tuottavana ja palvelutarjooma keinona parantaa yrityksen kilpailukykyä.

– Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa yrityksille yhtä suurempia vaatimuksia. Osaaminen on merkittävä kilpailuetu, jota on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti, Mänty kiteyttää.

Kouluttautuminen ei välttämättä tarkoita huomattavaa taloudellista satsausta. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutus- ja palvelutehtävään kanavoituu rahaa valtionosuutena. Opetushallinnon koulutukset eli oppilaitosmuotoiset ja oppisopimusmuotoiset lisäkoulutukset ja niissä suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat yrittäjälle edullisia, jopa ilmaisia.

– Koulutus on jopa vaihtoehto lomautukselle tai irtisanomiselle. Meiltä ja työvoimahallinnolta on saatavilla yritykselle räätälöityä, nopeasti aloitettavaa koulutusta, johon voidaan hakea valtion tukea. Yritysten kannattaa käyttää tätä hyödyksi!

Raahen Aakk tekee myös yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Verkottumalla alueelle saadaan tarvittaessa vaikkapa johtamistaidon- tai muuta erityiskoulutusta.

Useat oppilaitokset yhdessä Raahen Seudun Yrityspalveluiden kanssa on kehittänyt yrityskoulutus- ja resurssipankki Respan. Respasta löytyy ajankohtainen koulutustarjonta ja yrittäjät voivat esittää siellä koulutustoiveitaan. Linkki Respaan löytyy Yrityspalveluiden ja mm. Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen nettisivuilta.

Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
osoite Rautaruukintie 35 (PL 59)
92101 Raahe
puh. 040 700 7170
fax 08 439 3192
email etunimi.sukunimi@raahenaakk.fi
www.raahenaakk.fi
{gallery}pp-rakk{/gallery}
Share.