Edelläkävijä telekommunikaatioalalla

0

 

Sasken Finland Oy on elektroniikkaan, ohjelmistotekniikkaan ja
mekaaniseen suunnitteluun erikoistunut tuotekehitysyhtiö. Asi-
akkaina ovat lähes kaikki isot telekommunikaatiolaitevalmistajat,
muun muassa Nokia.

– Yhtiöllä ei ole omia tuotteita, vaan kehitämme ja suunnittelem-
me niitä muille toimijoille. Lähinnä ideoimme langatonta teknologi-
aa ja vaativia ohjelmistoja, kertoo Sasken Finlandin toimitusjohtaja
Hannu Timmerbacka.

 

Laboratorioissaan Sasken testaa muun muassa mobiililaittei-
den radioteknisiä ominaisuuksia kuten signaaliherkkyyttä, häiriö-
sietoisuutta, antennien herkkyyttä, mekaanista kestävyyttä ja läm-
pötilan vaikutusta radioteknisiin ominaisuuksiin. Yritys on testannut
esimerkiksi iskunkestäviä puhelinmalleja.

– Laboratoriot ovatkin yksi valttimme, joihin on investoitu lähes
kymmenen miljoonaa euroa. Muita etujamme ovat osaavat työn-
tekijät sekä monipuolisuus, sillä emme ole erikoistuneet kapeasti
vain tiettyyn teknologian osa-alueeseen.

Kännyköiden suunnittelun ja testauksen lisäksi yhtiö tekee ope-
raattoreille verkkojärjestelmiä tai osia niihin. Lisäksi se tekee lan-
gattomia mittauslaitteita ja muuta teknologiaa teollisuuteen.

Tavoitteena työllistää alueen nuoria

Yhtiön perustamiseen liittyy aivan oma tarinansa. Alun perin neljän
urheiluseurakaverin piti luoda yritys, joka työllistäisi seudun kor-
keasti koulutettuja nuoria.

– 80-luvun puolivälissä Kaustisella oli aktiivinen kunnanjohta-
ja. Hän kutsui minut ja kolme muuta Kaustisen Pohjan-Veikkojen
urheiluseuran jäsentä joka vuosi kunnantalolle kehityspalavereihin
Folk Music Festivaalien ja joulun aikaan, muistelee Timmerbacka.

– Jouluna -88, kun lähdimme kunnantalolta pois, päätimme
minä, Matti Paasila ja veljekset Jouko ja Vesa Pihlajamaa, että nyt
on yrittämisen paikka – eihän kahveilla kehtaa käydä vuodesta toi-
seen tekemättä mitään, mies naurahtaa.

Lopputuloksena syntyi Kaustiselle insinööritoimisto.

– Yrityksen piti olla eräänlainen harrastus, joka kääntyikin sit-
ten vakavaksi liiketoiminnaksi. Alussa kasvuvauhti oli 30 prosent-
tia vuodessa.

– Ensimmäinen asiakkaamme oli ABB Vaasa. Yhteistyö Nokian
kanssa taas käynnistyi vuonna 1992.
Vuonna 2006 Saskenin liikevaihto oli noin 21 miljoonaa euroa.

Euroopan markkinoita johdetaan Kaustiselta

Sasken Finland Oy on muuttanut nimeään ja omistajuuttaan use-
asti. Toimintansa se aloitti vuonna 1989 nimellä Botnia Automation,
joka vaihtui 90-luvulla Botnia Hightech -nimeksi. Sasken Finland
Oy:nä yritys on toiminut keväästä 2007 lähtien, ja nykyisin yhtiön
omistaa intialainen Sasken Communication Technologies.

– Sasken on osa globaalia intialaista yhtiötä, joka työllistää yh-
teensä 3 600 työntekijää. Suomessa enemmistö osaajista on dip-
lomi-insinöörejä. Saskenin Euroopan toiminnot, myynti ja tuoteke-
hitys, hoidetaan kaikki Suomesta käsin. Suomessa pääpaikkana
toimii Kaustinen, jonka lisäksi toimipisteitä on Tampereella, Oulus-
sa, Jyväskylässä, Salossa ja Turussa.

– Kaustinen on yrityksen kotipaikka, jonne on keskitetty radio-
tekninen suunnittelu ja radiotekniset laboratoriot. Kaustisella työn-
tekijöitä on sata, kun taas Tampereella on 140. Tampereella yhtiö
on keskittynyt ohjelmistosuunnitteluun, selventää Timmerbacka.

Sasken Finlandilla on toimintaa myös Ruotsissa, Tanskassa ja
Saksassa, kun taas intialaisella emoyhtiöllä on maailmanlaajuisesti.

 

Sasken Finland Oy

Osoite
Vissavedentie 1
69601 Kaustinen

puh.
042 412 121

fax
06 861 2370

email
etunimi.sukunimi@sasken.com

www.sasken.com

Share.